Weather data OK.
Boedapest
16 °C


Weerstation Ciko
Wijn uit Hongarije

Nieuwsbrief


Uitspraak rechter: Hongaarse BTW alsnog aftrekbaar

Dinsdag 5 februari 2008 - Net zoals de Nederlandse belastingwetgeving is de Hongaarse wetgeving volop in beweging. Met ingang van 1 januari van dit jaar zijn er bijvoorbeeld veel fiscale wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van alle belastingsoorten en is er zelfs een geheel nieuwe BTW wetgeving geïntroduceerd. Niet alleen de Hongaarse wetgever is verantwoordelijk voor de voortdurende wijzigingen in de wetgeving. De rechtsprekende macht heeft, net zoals in Nederland, ook een grote invloed op de daadwerkelijke toepassing en interpretatie van alle fiscale regels. Een mooi voorbeeld van deze situatie is een recente uitspraak van de Budapest City Court.

Lees meer...

Investeringen in Hongaarse onroerend goed explosief gestegen

Hongaars onroerend goed - Foto: Jan van KuijkDonderdag 31 januari 2008 - Uit het laatste onderzoek van vastgoed consultant CBRE blijkt dat de investeringen in de Europese onroerend goed markt met 30% is gedaald gedurende het laatste kwartaal van 2007. De investeringen in 2007 (€ 236 miljoen) vertonen echter wel een lichte groei ten opzichte van 2006 (€ 230 miljoen). Met name de investeringen in Rusland en Polen zijn volgens het onderzoek afgenomen, terwijl de investeringen in Tsjechië respectievelijk Hongarije explosief zijn gestegen. De investeringen in Hongarije vertonen zelfs een groei van 150%.

Lees meer...

Wijzigingen teruggaaf van btw

Zaterdag 12 januari 2008 - Met ingang van 1 januari van dit jaar is de Hongaarse btw wetgeving volledig herzien. De nieuwe wetgeving omvat ondermeer een versoepeling van de teruggaafregeling van Hongaarse omzetbelasting aan buitenlandse ondernemers. Het versoepelen van deze regeling heeft ook aandacht binnen de Europese Unie.
De Raad van de Europese Unie heeft namelijk onlangs een akkoord bereikt over een aantal ingrijpende veranderingen van het huidige btw-systeem. Als gevolg daarvan wordt het onder andere voor ondernemers met ingang van 1 januari 2010 eenvoudiger om btw terug te vragen over aankopen die zijn gedaan in een andere lidstaat van de EU. Alhoewel de definitieve tekst nog niet af is, wordt in dit artikel alvast stilgestaan bij de beoogde wijzigingen.

Lees meer...

De laatste fiscale puntjes op de i voor 2007

Taxnews E_Y december 2007Woensdag 19 december 2007 - Het einde van 2007 nadert, hetgeen betekent dat de meeste ondernemers hun kalenderjaar afsluiten en kunnen gaan focussen op het nieuwe kalenderjaar 2008.
Het afsluiten van het kalenderjaar brengt in Hongarije enkele verplichtingen mee, zoals het schatten van de verschuldigde belasting voor bijvoorbeeld de corporate income tax, solidarity surtax en business tax over 2007. Deze schatting dient per aangifte voor 20 december 2007 ingediend te worden bij de belastingautoriteiten.

Lees meer...

BTW wetgeving vanaf 2008 ingrijpend gewijzigd

Nieuwsbrief Ernst & YoungZaterdag 15 december 2007 - Het Hongaarse parlement heeft onlangs een nieuwe BTW wetgeving aangenomen. Deze wetgeving bevat veel relevante wijzigingen voor zowel Hongaarse bedrijven als voor buitenlandse ondernemingen in Hongarije en wordt al per 1 januari 2008 effectief.
De wetgeving is volledig vernieuwd en er wordt dan ook gesteld dat wie de oude wetgeving kent in het geheel geen voordeel heeft. De oude wetgeving dateerde van 1992 en was nog niet in lijn met de Europese regelgeving. Uitspraken van het Europese Hof kunnen op de nieuwe wetgeving beter worden toegepast.

Lees meer...

Verminderen risico’s op transfer pricing boetes in Hongarije

Dinsdag 11 december 2007 - De Hongaarse belastingautoriteiten hebben sinds 2006 het auditen van de gehanteerde verrekenprijzen tussen groepsmaatschappijen als één van de hoogste prioriteiten bestempeld. Daarbij valt in de praktijk te constateren dat het niet enkel bij ‘woorden’ is gebleven. Helaas hebben de ‘daden’ van de Hongaarse belastingautoriteiten een nare smaak achtergelaten bij veel Nederlandse ondernemers in Hongarije.

Lees meer...

Wijzigingen Hongaars regime Controlled Foreign Corporation

Maandag 3 december 2007 - Eén van de vele fiscale voorstellen die de Hongaarse regering met ingang van 1 januari 2008 doorvoert is de versoepeling van de zogenaamde Controlled Foreign Corporation. In combinatie met de versoepeling van de deelnemingsvrijstelling is dit een verrijking van het Hongaarse belastingstelsel voor internationaal werkende bedrijven.

Lees meer...

Dividend in natura gebonden aan transfer pricing regels?

Maandag 26 november 2007 - In deze reeks van artikelen laat Hongarije Vandaag u kennisnemen van de wijzigingen in het Hongaarse belastingstelsel welke met ingang van 1 januari 2008 effectief worden.
In de voorstellen is opgenomen om de transfer pricing regelgeving ook van toepassing te verklaren op dividenduitkeringen in natura aan gelieerde partijen. Tot op heden is de transfer pricing regelgeving wel van toepassing op andersoortige betalingen in natura dan dividend in natura.

Lees meer...

Hongaars belastingstelsel één van de ingewikkeldste

2008 Tax law amendmentsDinsdag 20 november 2007 – Uit recent onderzoek is gebleken dat het Hongaarse belastingstelsel als één van de meest ingewikkelde stelsels ter wereld kan worden aangemerkt. Accountantsfirma Price Waterhouse Coopers deed samen met de Wereldbank onderzoek naar de ingewikkeldheid van aangifte en de nalevingsprocedures van de fiscus in 178 landen. Nederland eindigde op 36e plaats en Duitsland op de 67e plaats. Ierland staat als beste Europese land op de 6e plaats. Van de Europese landen eindigen Polen (125e), Hongarije (127e) en Roemenië (134e) onderaan.

Accountants- en belastingkantoor Ernst & Young publiceerde onlangs een speciale nieuwsbrief waarin alle wetswijzigingen in het Hongaarse belastingstelsel worden uiteengezet. De nieuwsbrief is via Hongarije Vandaag te downloaden.

Lees meer...

Versoepeling Hongaars regime deelnemingsvrijstelling

Maandag 19 november 2007 - Zoals al eerder gemeld op Hongarije Vandaag heeft het Hongaarse parlement voor veel belastingsoorten wetswijzigingen voorgesteld welke per 1 januari 2008 effectief worden. 
Eén van de voorgestelde versoepelingen is de zogenoemde deelnemingsvrijstelling wordt verwelkomd in de belastingadviespraktijk. Door de versoepeling van de deelnemingsvrijstelling wordt Hongarije voor de internationale tax planning een nog aantrekkelijker land.

Lees meer...

Zoeken

Borg


HBN

Logo Tegla Muzeum