Nieuw verkeersreglement weer uitgesteld

kozlekedesi-tabla1.jpgDinsdag 24 november 2009 - We lopen aardig richting eind 2009 en het ziet er naar uit dat het niets wordt met de nieuwe Hongaarse verkeersregels, tenminste niet voor het einde van dit jaar. Eerst werd het oktober, toen november en nu weet niemand meer precies wanneer het nieuwe Reglement ingaat. Na tweeëneenhalf jaar van voorbereidingen is er nog steeds geen definitieve versie van het Hongaarse Verkeer Reglement (KRESZ). Er wordt nog druk overleg gepleegd, men gaat dus blijkbaar niet over één nacht ijs.

- Allereerst is er de netelige kwestie van de schoolbussen. In een eerder ontwerp had men het idee wanneer er een schoolbus langs de stoep staat het achteropkomend verkeer zou moeten stoppen, dit wanneer er kinderen in- en uitstappen. In de allerlaatste versie moeten we langzaam rijden en vooral goed opletten.

- Nu heeft de veiligheid van voetgangers en fietsers de hoogste prioriteit en de samenstellers doen er ook van alles aan om in het nieuwe reglement de belangen van deze kwetsbare groepen veilig te stellen. Diep nagedacht is er over de volgende aanpassingen: wanneer er een fietspad ligt, moet de fietser daar verplicht gebruik van te maken. Is er geen fietspad, dan moet de fietser zo dicht mogelijk langs de rand van de weg fietsen. Verrassing is dat fietsers volgens het huidige voorstel wel tegen het verkeer een éénrichtingsverkeersweg in mogen rijden.

- Snelheidslimieten zullen ook voor de fietser gaan gelden, tenminste als er niet weer een nieuwe versie wordt bedacht. Op een fietspad mag de fietser met een maximum van 30 kilometer per uur scheuren, op een gedeeld voetgangers- en fietspad maximaal 20 km per uur. Over mogelijke flitspalen om dat te controleren is nog niets bekend. Over de verplichting om op de fiets een geijkte snelheidmeter te hebben ook niet. Overigens wordt er ook over nagedacht de maximum snelheid voor fietsers buiten de bebouwde kom, niet op een fietspad, op 50 km per uur te stellen. Maar wie fietst er harder dan 50 km per uur?

- Op een kruising krijgen rechtdoorgaande fietsers voorrang boven het naar rechts afslaande verkeer. De op fietspaden geparkeerde auto's mogen vanaf het in werking treden van de nieuwe KRESZ weggesleept worden.

Volgens de persafdeling van het Ministerie van Communicatie zal de aanpassing van het verkeersreglement op zijn vroegst volgende maand plaats vinden. Dat hebben we eerder gehoord. Er is vanuit alle hoeken grote kritiek op de KRESZ. Daarvan is die van diverse belangengroeperingen de belangrijkste, dat het reglement onleesbaar en niet te begrijpen zou zijn en dus aan een volledige herziening toe.

Wij zijn benieuwd. Bij het bekend worden van de definitieve versie en datum van in werking treding, komen we er met een samenvatting van deze KRESZ zeker op terug

 

>>>> JN

 

Gerelateerde artikelen

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije