• Home
  • Overigen
  • Ingezonden

Reactie op het Hongaarse Staatsweerbericht

Beste HV,

Die goeie ouwe groene ex-collega van me, Zoltán I., pakt het weer eens wat te rigoureus aan. Zonder gevoel voor PR, wellicht geleid door het nationalistische gevoelen dat er in Hongarije alleen maar Hongaars weer kan zijn. Met groene onweersluchten, witte sneeuwstormen en rode zonsondergangen!

Maar hij heeft misschien wel een klein puntje van orde en duidelijkheid. Al moeten de staat en markt wel naast elkaar kunnen bestaan. En moet de kwaliteit van het OMSZ drastisch omhoog, wil het niet ten prooi vallen aan heftig Hongaars hoongelach (hahaha!). Lees onderstaande van de NL KNMI-site.

Vriendelijke groeten,

Katjo Millrock

Over het KNMI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Het KNMI is in Nederland vooral bekend van de weersverwachtingen en waarschuwingen, maar als nationaal data- en kenniscentrum voor weer, klimaat en seismologie doet het veel meer. Het KNMI werd bij Koninklijk Besluit op 31 januari 1854 opgericht. Prof. C.H.D. Buys Ballot (1817-1890), de eerste hoofddirecteur, koos als locatie de sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht. In 1897 verhuisde het instituut naar De Bilt, waar ook nu nog de hoofdvestiging is. In totaal werken er bij het KNMI zo'n 500 mensen.

Missie van het KNMI

C.H.D. Buys Ballot (1817-1890) Het KNMI is het nationale instituut voor weer, klimaat en seismologie. Het KNMI verstrekt weerinformatie ten behoeve van veiligheid, economie en duurzaam milieu aan het algemeen publiek, de overheid, de luchtvaart en de scheepvaart. Voor langetermijn-ontwikkelingen verricht het KNMI onderzoek naar de veranderingen in het klimaat. Het beschikbaar stellen van bij het KNMI aanwezige kennis, data en informatie is een kernactiviteit. Uiteraard kan dit slechts voor zover dit past binnen de geldende internationale overeenkomsten. Het instituut is een agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De taken van het KNMI zijn vastgelegd in de Wet op het KNMI.

Doorleveren van meteorologische data

De licentiestructuur voor het doorleveren van meteorologische data is aandachtspunt van heroverweging. De eerste stappen zijn gezet, gericht op een zo vrij mogelijke datapolitiek. In de nieuwsrubriek van deze site wordt u op de hoogte gehouden van verdere details.

24 uur per dag wereldwijd

Het KNMI is vierentwintig uur per dag actief. De combinatie van infrastructuur, techniek, wetenschap en dienstverlening is uniek op het gebied van weer, klimaat en seismologie. Wereldwijd werkt het KNMI intensief samen met andere instituten en onderzoeksinstellingen. Bijvoorbeeld met het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op de Middellange Termijn (Ecmwf) in Engeland. Het KNMI vertegenwoordigt Nederland in tal van andere internationale organisaties, zoals de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en het Europese meteorologische satellietnetwerk Eumetsat.

Weer en waarschuwingen

Vanuit de centrale weerkamer in De Bilt verzorgt 24 uur per dag het KNMI de weersverwachtingen en waarschuwingen voor het algemene publiek, de luchtvaart en de maritieme sector. Speciaal voor de nationale luchthaven Schiphol en Rotterdam Airport levert het KNMI meteorologische data en dienstverlening op locatie.

Het KNMI is in Nederland wettelijk de autoriteit voor het uitgeven van weerwaarschuwingen en kennis op het gebied van gevaarlijk weer, zodat deze informatie zo eenduidig mogelijk is. Een waarschuwing wordt uitgegeven wanneer het weer om extra oplettendheid vraagt vanwege gladheid door sneeuwval, ijzel, ijsregen of bevriezing, onweer, regen, hitte, windstoten, wind- en waterhozen of mist. De KNMI waarschuwingssystematiek kent verschillende waarschuwingsniveaus en kleurcoderingen die internationaal worden gehanteerd. De waarschuwingen worden ook regionaal uitgegeven voor de verschillende provincies.

Strategisch en toegepast meteorologisch onderzoek

Het KNMI verricht zowel strategisch, als toegepast meteorologisch onderzoek. Het strategisch onderzoek is gericht op het begrijpen van de belangrijkste processen die de ontwikkeling in de toestand van de atmosfeer, de oceaan en de vaste aarde bepalen. Het toegepast onderzoek is vooral gericht op het beantwoorden van vragen uit de maatschappij, en op het ontwikkelen van waarnemings- en modelsystemen, die nodig zijn voor het produceren van de benodigde data. Door de aanwezigheid van operationele meteorologie en meteorologische onderzoek in één instituut wordt synergetisch voordeel behaald.

Klimaat

Het klimaatonderzoek bij het KNMI richt zich op het waarnemen, begrijpen en voorspellen van veranderingen in het klimaatsysteem. De keuze van onderzoeksthema's is gebaseerd op de stand van zaken in het (inter)nationale klimaatonderzoek en op de vragen die vanuit overheid en samenleving gesteld worden, nl: Hoe verandert ons klimaat? Waardoor verandert het klimaat? en Hoe ziet ons toekomstig klimaat eruit?

Seismologie

Het KNMI verricht daarnaast ook onderzoek op het gebied van de seismologie, doet waarnemingen die de basis vormen voor dit onderzoek, en verstrekt informatie aan een breed publiek over aardbevingen en aanverwante verschijnselen.

Wat het KNMI niet doet

Het KNMI is bekend van het weer maar de weerpresentaties in de media (radio, tv en krant) worden verzorgd door de particuliere weermarkt.De bekende weerpresentatoren van TV zijn dus niet in dienst van het KNMI zoals vaak wordt gedacht. Ook regionale en lokale weersverwachtingen, weersverwachtingen voor de vakantie en wintersport en specifieke weersverwachtingen voor commerciële doeleinden behoren niet tot het takenpakket van het KNMI.

Gerelateerde artikelen

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije