Waarschuwing

Laden XML bestand mislukt

Comment not terminated

Europees geld naar Hongarije, stank voor dank?

Dinsdag 3 september 2013 - Een groot deel van de Hongaren staat niet meer achter het lidmaatschap van de Europese Unie. Volgens een rapport van onderzoeksbureau Tárki vindt 39 procent van de bevolking dat de EU het land meer slecht dan goed doet. In 2011 lag dat percentage een flink stuk lager. 

Voor het zomerreces liep de spanning tussen Brussel en Boedapest hoog op in verband met het Tavares-rapport en de scherpe politieke debatten die daarop volgden. In de zomer leek de strijbijl voor even begraven, maar in augustus kwam er toch een nieuw probleem op tafel. De Hongaarse controle op de financiële administratie voor wat betreft Europese subsidies is volgens de EU niet goed geregeld. Dat heeft volgens bronnen in Brussel niets te maken met corruptie of fraude, maar de EU overweegt wel om een aantal lopende subsidies stop te zetten. Ook wordt er gesproken over een boete die Hongarije zou moeten gaan betalen (zie ook het artikel Zomerzorgen van 21-08-2013 door Henk Hirs) Volgende week gaat János Lázár namens premier Orbán en de Hongaarse regering praten in Brussel. De kans bestaat dat voor dertien lopende projecten de kraan wordt dichtgedraaid, als de administratie eenmaal op orde is zou die waarschijnlijk weer open kunnen.

Een deel van die lopende projecten betreft de wegenbouw en iedereen weet dat de nieuwe snelwegen nooit gerealiseerd konden en kunnen worden zonder geld van Europa. Maar ook de opgeknapte binnensteden, een nieuwe metrolijn in Boedapest, de plattelandsontwikkeling en de vele sociaal-maatschappelijke projecten: als Hongarije geen lid was geworden in 2004 dan functioneerde het land niet zo goed als nu. Dat de Hongaarse economie nu redelijk snel van de crisis herstelt is niet alleen te danken aan het huidige Hongaarse politieke beleid, maar ook door al die investeringen en projecten met Europees geld.

Of we ons wel of niet met elkaars interne politieke beleid mogen bemoeien, daar valt zeker over te twisten, maar bijten in de hand die je voedt is minder slim. Een groot deel van de Hongaren, net als veel andere Europese burgers, realiseert zich niet of wil zich niet realiseren, dat het zonder de EU armoe troef wordt. Nu er volgens het rapport van Tárki meer en meer Hongaren zijn die niets van de EU moeten hebben, vraag je je af hoe je ervoor kunt zorgen dat een gesprek met een Hongaar over de EU niet op een patriottisch en geëmotioneerd welles-nietesspelletje uitloopt.

De Nederlander Hans Molenkamp had daar wat op bedacht. Hij woont en werkt in het zuiden van Hongarije en hij liet Hongaren steevast de heldere cijfers op een pagina op de website van de Europese Unie zien. Aan de hand van die feiten werd dan verder gesproken. De link naar de bewuste pagina is sinds een paar weken niet meer in gebruik. Jammer, daar stond voor ons leken goed uitgelegd hoe, niet alleen voor Hongarije, maar voor alle EU-landen, de geldstromen lopen. We moeten het voor die informatie nu dus doen met het dikke jaarverslag 2011 (EU Budget 2011, pagina 100). Hongarije krijgt veel en veel meer geld van de EU dan dat het land afdraagt. In het jaar 2011 betaalde Hongarije 836 miljoen euro en er kwam ruim 5,3 miljard euro binnen. Vanaf 2004 gerekend, toen Hongarije toetrad tot de EU, is dat samen opgeteld een aardig potje. 

Dit jaar wordt het Europees Budget voor 2014-2020 besproken en vastgesteld. Zodra die cijfers bekend zijn kunnen we met nieuwe feiten op de proppen komen en proberen die 39 procent Hongaarse tegenstanders te laten inzien dat de EU echt veel meer goed doet dan slecht.

Lees ook:

>>>> Portfolio.hu - Hungary may lose 5-10% of EU funding, deal with Commission almost 100%

 

>>>> Tom de Smet  
>>>> Met dank aan Hans Molenkamp  

 

Om artikelen op Portfolio.hu te kunnen lezen, dient u zich, gratis, te registreren.

Gerelateerde artikelen

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije