Waarschuwing

Laden XML bestand mislukt

Comment not terminated

Vrij verkeer voor werknemers uit nieuwe EU-landen

Vrijdag 2 februari 2007 - In 2007 stelt Nederland de grenzen open voor werknemers uit de nieuwe EU-landen Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Hongarije, Tsjechië, Polen en Slovenië. Tot die tijd gelden er overgangsmaatregelen.

Het kabinet wil in 2007 de grens openstellen voor werknemers uit Polen en zeven andere landen die in 2004 toetraden tot de Europese Unie. De exacte ingangsdatum is nog niet bekend.

Het kabinet wil met de openstelling recht doen aan de afspraak tussen de EU-landen om uiterlijk op 1 mei 2011 overgaan tot vrij verkeer. Uitstel kan er ook toe leiden dat vaker illegale constructies worden gebruikt. Daarnaast heeft Nederland behoefte aan meer arbeidskrachten nu de economie aantrekt.

Arbeidsvoorwaarden
Werknemers uit Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Hongarije, Tsjechië, Polen en Slovenië moeten hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden als Nederlandse werknemers krijgen. Als er geen algemeen geldende cao is, krijgen zij minstens het minimumloon.

Om oneerlijke concurrentie te voorkomen, neemt het kabinet extra maatregelen. Zo wordt extra gecontroleerd of werkgevers het minimumloon uitbetalen. In 2007 krijgt de Arbeidsinspectie de bevoegdheid een boete geven aan werknemers die dat niet doen.

Overgangsregeling
Sinds 2 juni 2006 geldt voor bepaalde sectoren een overgangsregeling. Werkgevers in die sectoren hoeven geen arbeidsmarkttoets te laten doen als zij werknemers willen aannemen uit een van deze acht EU-lidstaten.

Bulgarije en Roemenië
Nederland voert geen vrij verkeer in voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië. Deze landen traden op 1 januari 2007 toe tot de EU. Voor deze werknemers blijft een tewerkstellingsvergunning nodig.

>>>> Bron:   Regering.nl 

Gerelateerde artikelen

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije