Waarschuwing

Laden XML bestand mislukt

Comment not terminated

Link Hongarije Vandaag

Voor het maken van een link naar Hongarije Vandaag, verzoeken wij u gebruik te maken van onderstaande teksten, url en banners.

Tekst
Indien een tekstlink wordt gemaakt of anderszins verwijzingen worden gemaakt, dan kunt u deze tekst gebruiken:
Hongarije Vandaag
Actueel nieuws over economie, zaken doen, cultuur, vakantie, wonen en werken


Link
Tekst- of bannerlinks naar deze url maken:
https://www.hongarijevandaag.nl 

Banners
Deze banners zijn te downloaden door erop te klikken en vervolgens te bewaren.

240 x 120 pixels  banner_240_x_120.jpg 

350 x 88 pixels 
 banner_350_x_88.jpg

Banners

Banners kunnen worden geplaatst tegen een open tarief.

Het systeem werkt simpel: een banner heeft een standaardbreedte van 120 pixels, vervolgens worden de kosten bepaals aan de hand van de hoogte van uw banner en de plaats waar deze komt te staan.

Tarief voor iedere 10 pixels bannerhoogte

De tariefstelling is gebaseerd op de hoogte van uw banner. Voor iedere 10 pixels hoogte betaalt u een jaartarief, de zogenaamde '10-pixel-prijs'. De volgorde van plaatsing op de site wordt bepaald door de hoogte van de '10-pixel-prijs'. De organisatie die het meest betaalt, staat op de 1e plaats, de volgende op de tweede plaats en zo verder. Op deze pagina kunt u per adverteerder de '10-pixel-prijs' lezen en zo uw eigen gewenste positie op de site bepalen. De 10-pixel-prijs loopt op in stapjes van minimaal € 0,10.

Vermelding links of rechts

U kunt kiezen of uw banner aan de linker- of de rechterzijde wordt geplaatst. Voor een plaatsing aan de linkerzijde betaalt u 75% van het berekende bannertarief.

Vermenigvuldigingsfactor
 
De vermenigvuldigingsfactor wordt bepaald aan de hand van de bezoekerscijfers van de newsportal en wordt periodiek herzien.  

Korting voor publicatie over meerdere maanden  
Indien een banner meerdere maanden wordt geplaatst, wordt een korting verstrekt.

Tussentijdse wijzigingen
Indien uw advertentie naar een lagere plaats in verschoven, omdat andere aanbieders een hogere prijs boden, kunt u tussentijds uw advertentie 'upgraden' naar een hogere plaats. Daartoe betaalt u het verschil tussen de oude advertentieprijs en de nieuwe advertentieprijs, gerekend naar rato voor het aantal maanden dat uw advertentie-overeenkomst nog loopt.

Rekenmodel
Om het wat makkelijker te maken is onderaan op deze pagina is een 'rekenmodel bannertarief' opgenomen. Daar kunt u uw eigen tarief berekenen door het invullen van de groene velden.

Stopzetten advertentie
 
Tot één maand voor de afloopdatum van de jaarovereenkomst van uw advertentie heeft u de mogelijkheid om voortzetting stop te zetten.

Omzetbelasting
Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

Affiliate programs
Van de geplaatste advertenties zijn de volgende afkomstig uit een zogenaamd affiliate program:
 • Budapest Apartment Rentals 
 • Wonen en kopen in Hongarije
 • Bungalow.net
 • Chalet.nu
 • Idiomas  

 

Barters
De niet genoemde banners zijn door middel van een barter tot stand gekomen.


Overzicht '10-pixel-prijzen' per adverteerder

 

Adverteerders linkerkolom                                                   10-pixel-prijs
Hungary Estate € 1,50
   
Adverteerders rechterkolom                                                10-pixel-prijs
House-World € 1,70  
Ernst & Young € 1,60 
Balatonhuis   € 1,50 
Vastgoed Hongarije  € 1,125 


Huurwoningen

Eigenaren van vakantiewoningen kunnen hun vakantie-woning gratis aanbieden ter plaatsing op de site. De sitebeheerder beslist over al dan niet plaatsen van aangeboden advertenties.

 

Hoe meldt u zich aan?

Aanbieden van huurwoningen kan uitsluitend via onderstaande werkwijze:

 1. Registreer u zelf op de site. U ontvangt een e-mail, waarmee u het account kunt activeren. 

 2. Log in met deze gebruikersnaam en wachtwoord.

 3. Ga naar de menukeuze 'huurwoningen' in het hoofdmenu.

 4. Klik op de afbeelding´alle huizen op een rij´.

 5. Vervolgens ziet u de menukeuze 'Advertentie plaatsen'. Hier kunt u een nieuwe advertentie aanmaken.

 6. Nadat u 'ok' heeft geklikt, krijgt u een melding dat de adverentie door onze redactie zal worden bekeken. Zodra de redactie de advertentie accoord heeft verklaard, ontvangt u daarover een e-mail en is uw advertentie online. 

 

NB

Na iedere wijziging die u maakt in uw advertentie, zal de redactie de advertentie opnieuw beoordelen. Tijdelijk zal uw advertentie dan niet zichtbaar zijn.

 

Wijzigen advertenties

Met uw gebruikersnaan en wachtwoord kunt u steeds uw gegevens actueel en up-to-date houden.

 

Extra onder de aandacht brengen 

U kunt uw huis extra onder de aandacht laten brengen door het plaatsen van een foto + een beknopte tekst op de bovenzijde van de pagina.

Ga als volgt te werk:

 1. Surf naar de huurwoning die u extra onder de aandacht wilt brengen.
 2. Stuur met de optie 'Email dit naar je vriend(in)' een mail naar .
 3. Geef ik de tekst aan welke weeknummers uw huis extra onder de aandacht gebracht moet worden. 
 4. Maak per week van vermelding een bedrag over van € 5,- op rekeningnummer 51.79.86.132 t.n.v. Quibus Beheer B.V. in Breda onder vermelding van de titel van uw advertentie + de plaatsnaam waar uw woning zich bevindt. 
 5. Zodra het geld door ons is ontvangen, zullen wij tot plaatsing overgaan.
 6. Het aantal plaatsen is beperkt en vol = vol.

 

Halfjaarlijkse update

Ieder half faarlijks ontvangt u van ons per e-mail een update verzoek. Hierin verzoeken wij u de inhoud van de advertentie op juistheid te beoordelen en de advertentie te continueren. Voert u deze handeling niet uit, dan wordt uw advertentie automatisch verwijderd. U krijgt 30 daarvoor de tijd. 

 

Recht van Hongarije Vandaag

Hongarije Vandaag kan te allen tijde advertenties, zonder opgaaf van reden, weigeren te plaatsen en/of van de site verwijderen. Onheuse en misleidende teksten zullen worden aangepast of verwijderd.

Adverteren

Om uw bedrijf, organisatie, product of huis op deze portal onder de aandacht te brengen, hebben wij de volgende advertentie- en reklamemogelijkheden:


Maatwerk
 

Voor alle overige advertentie- en doordachte reklame-uitingen bedenken wij gaarne met u een maatwerkoplossing.

We zijn graag erg creatief in het op een slimme manier gebruiken van kennis, kunde, hulpmiddelen en dergelijke. Wanneer uw organisatie een marketingidee heeft en wilt dat samen met Hongarije Vandaag uitvoeren, schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij zitten niet zo vast aan standaarden!

Koopwoningen (makelaars)

Voor het aanbieden van koopwoningen kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen. Hiermee bent u in staat om zelf woningen toe te voegen en te onderhouden. Sneller en makkelijker kan niet!

 

Hongarije Vandaag hanteert 2 manieren van het doorbereken van kosten. De keuze is aan u welke u het beste bij uw situatie past. U kunt kiezen uit één van de volgende tariefsystemen:

 • Tarief per advertentie

 • Tarief voor een onbeperkt aantal woningen 

 

Tarief per advertentie

Per advertentie per maand of een gedeelte daarvan: € 1,-

 

Tarief voor een onbeperkt aantal woningen 

Per maand een vast tarief: € 100,-

 

Prominent woningen 

Woningen kunnen als 'special featured' ofwel anders gezegd als 'prominent' extra onder de worden gebracht. Na het starten van het menu 'koopwoningen' door de gebruiker, staan deze woningen direct bovenaan in beeld. U kunt door ons woningen als 'prominent' laten kenmerken. De minimale afname is 7 dagen en het maximum aantal woningen dat als 'prominent' betiteld zal worden is 5 stuks (gerekend over alle makelaars / verkopers). Het tarief hangt af van de gekozen postitie:

 

1e plaats                            € 1,25 per dag 
2e plaats  € 1,10 per dag
3e plaats  € 1,00 per dag 
4e plaats  € 0,90 per dag 
5e plaats  € 0,80 per dag

 

 

Facturering

Er wordt pas gefactureerd indien het verschuldigde bedrag groter is als € 25,-. Minimaal zal éénmaal per kalenderjaar een factuur worden gezonden.

 

Omzetbelasting

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Koopwoningen (particulieren)

Particulieren kunnen hun woning te koop aanbieden op Hongarije Vandaag. Daartoe levert u alle gegevens en foto's per e-mail aan.

Tarief per advertentie

Per advertentie per jaar of gedeelte daarvan: € 49,50.

 

Prominent woningen 

Woningen kunnen als 'special featured' ofwel anders gezegd als 'prominent' extra onder de worden gebracht. Na het starten van het menu 'koopwoningen' door de gebruiker, staan deze woningen direct bovenaan in beeld. U kunt door ons woningen als 'prominent' laten kenmerken. De minimale afname is 7 dagen en het maximum aantal woningen dat als 'prominent' betiteld zal worden is 5 stuks (gerekend over alle makelaars / verkopers). Het tarief hangt af van de gekozen postitie:

 

1e plaats                            € 1,49 per dag 
2e plaats  € 1,31 per dag
3e plaats  € 1,19 per dag 
4e plaats  € 1,07 per dag 
5e plaats  € 0,95 per dag

 

 

Facturering

Vooraf wordt een factuur gezonden, plaatsing geschiedt zodra de betaling is ontvangen.

 

Omzetbelasting

Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW.

Gerelateerde artikelen

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije