Zijn Hongaarse ondernemers klaar voor het 'nieuwe ondernemen'?

ceVrijdag 14 december 2012 – Mariska de Rijk: Met de recentelijk populair geworden methode van 'Effectuation', ook wel het nieuwe ondernemen genoemd, kunnen in theorie betere bedrijfsresultaten worden gehaald dan met traditionele methoden van ondernemen. Om dit in de praktijk te testen heb ik een onderzoek uitgevoerd onder Hongaarse ondernemers, in het kader van de masterspecialisatie Entrepreneurship aan de Vrije Universiteit. Middels een online enquête hebben ruim 100 Hongaarse ondernemers uit diverse bedrijfssectoren aan dit onderzoek deelgenomen.

Europees onderzoek laat zien dat Hongaren meer status toekennen aan succesvolle ondernemers dan de gemiddelde Europeaan. Tevens telt Hongarije relatief veel aspirerende ondernemers die de intentie hebben op korte termijn een eigen bedrijf te beginnen. Het grote succes van een kleine groep wereldwijd bekende bedrijven beweegt nieuwkomers ertoe om hun geluk te beproeven door een eigen onderneming op te richten. Een inspirerend voorbeeld voor startende Hongaarse ondernemers is Prezi, een succesvol bedrijf voor online presentatiesoftware, dat in 2009 vanuit Boedapest werd opgericht. Reeds in datzelfde jaar ontvingen de oprichters van dit bedrijf de internationale World Technology Award. Maar voor velen lijkt het grote succes niet echt weggelegd en het midden- en kleinbedrijf in Hongarije presteert onder het Europees gemiddelde. Hiervoor kunnen diverse oorzaken gezocht worden. Eén daarvan heeft te maken met de manier waarop Hongaarse ondernemers de besluitvorming in de opstartfase van hun bedrijf aanpakken.

Om erachter te komen wat succesvolle ondernemers succesvol maakt, hebben de Amerikaanse wetenschappers Sarasvathy en Read onderzoek gedaan onder succesvolle Amerikaanse ondernemers, die meerdere geslaagde ondernemingen op hun naam hebben staan. Zij ontdekten dat deze ondernemers de besluitvorming in een beginnend bedrijf fundamenteel anders benaderen, dan de traditionele benadering van strategisch management. Op basis van hun bevindingen stelden Sarasvathy en Read vijf principes op voor succesvol ondernemerschap:

• Bird-in-hand principe

• Affordable loss principe

• Crazy quilt principe

• Lemonade principe

• Pilot-in-the-plane principe

De verzamelnaam voor deze principes is effectuation. Het is de vraag of deze principes die in Amerika ontdekt zijn, ook van toepassing zijn binnen de context van de Hongaarse economie.

In het huidige onderzoek is onderzocht op welke principes Hongaarse ondernemers hun besluitvorming baseren en wat hiervan de consequenties zijn voor hun bedrijfsresultaten. Van de ondervraagde ondernemers heeft 21% een lichte voorkeur voor effectuation en 18% voor traditionele benaderingen. Het merendeel heeft geen duidelijke voorkeur en hanteert een mix van principes uit beide benaderingen. De ondernemers met een voorkeur voor de effectuation wijze van besluitvorming blijken actievere netwerkers te zijn. Maar tegen de verwachting in zijn deze ondernemers niet succesvoller in hun sales en werknemersgroei, dan degenen die een voorkeur hebben voor traditionele besluitvorming.

Deze bevindingen laten zien dat effectuation geen magische formule is voor succesvol ondernemerschap. Dit betekent echter niet dat de hele benadering naar de prullenbak moet worden verwezen. Hoewel onderzoeksbevindingen vaak zwart-wit worden voorgesteld, is de realiteit meestal grijs. Vrijwel alle deelnemende ondernemers gebruiken principes uit beide benaderingen door elkaar, terwijl de principes van effectuation onderling versterkend werken. Hongaarse ondernemers zouden dus wel degelijk baat kunnen hebben bij een gerichte effectuation benadering, die aansluit bij de omstandigheden waarin zij opereren.

Bedrijfssectoren deelnemende ondernemers:
- Business to Business diensten 27,9%
- Landbouw, bosbouw en visserij 18,9%
- Consumentengoederen en -diensten 15,3%
- Industriële goederen 12,6%
- Overig 25,3%

Het bovenstaande is een zeer beknopte samenvatting van de onderzoeksresultaten. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Mariska de Rijk.

>>>> E-mail:

>>>> LinkedIn: Mariska de Rijk

>>>> Meer over Effectuation, Nederlandstalig: Effectuation.nl

 

[1]Bron: European Commission Enterprise and Industry, SBA Fact Sheet 2012 

[2]Bron: Prezi 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije