• Home
  • Overigen
  • Onderwijs

Literatuurgeschiedenis internationale neerlandistiek

Gera_Sneller-abDonderdag 23 september 2010 - Buiten Nederland en Vlaanderen bestaan er aan universiteiten verspreid over de wereld ongeveer driehonderd vakgroepen waar Nederlands gedoceerd wordt. Generaties van studenten neerlandistiek 'extra muros' hebben het jarenlang moeten stellen zonder een studieboek over de Nederlandse literatuurgeschiedenis dat speciaal voor hen geschreven is. Nu verschijnt er een boek op de markt dat de kennismaking met de Nederlandse literatuur vergemakkelijkt voor studenten die geen basiskennis hebben van de Nederlandse literatuur. De presentatie van het boek 'Inleiding literatuurgeschiedenis voor de internationale neerlandistiek' vindt plaats aan de vakgroep Neerlandistiek van de ELTE-universiteit te Boedapest.

Over de auteurs

Ik prijs mij gelukkig dat ik beide auteurs als inspirerende docenten tijdens mijn studie persoonlijk heb leren kennen. Judit Gera is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Eötvös Loránd Universiteit te Boedapest. In 2001 kreeg ze de Martinus Nijhoff-prijs uitgereikt voor haar vertalingen van Nederlandstalige literatuur in het Hongaars. A.Agnes Sneller was een aantal jaren als buitengewoon hoogleraar neerlandistiek verbonden aan de Protestantse Károli Gáspár Universiteit te Boedapest. Haar onderzoek richt zich vooral op het Vroegnieuwnederlands en genderaspecten van taal en tekst.

In het boek, dat 200 bladzijden telt, is de literatuur van Nederland en Vlaanderen verdeeld in zeven chronologisch geordende hoofdstukken, die achtereenvolgens gewijd zijn aan middeleeuwen, renaissance, verlichting, romantiek, naturalisme, modernisme en postmodernisme/postkolonialisme. Elk deel begint met een overzicht van de historische achtergrond en de politieke en maatschappelijke situatie in Nederland en België, en wordt met een tekstanalyse afgesloten. De auteurs hebben daarbij voor onder andere de volgende exemplarische teksten gekozen: Mariken van Nieumegen, 'De leeuw van Vlaenderen' van Hendrik Consience, 'Avondwandeling' van Carry van Bruggen en 'Eet mij op' van Abdelkader Benali.

Gera_Sneller-aDoor deze opzet krijgt de lezer een overzicht van wat de literatuur in een bepaalde periode te bieden heeft. De tekstkeuze bestrijkt een brede waaier van genres: toneelstukken, romans, gedichten, essays en korte verhalen. In het werk wordt uitvoerig aandacht besteed aan theoretische en literair-kritische benaderingen zoals representatie, mimesis, logica en narratologie.

De opdrachten die aan elk hoofdstuk zijn vebonden, zijn voor extramurale studenten neerlandistiek buitengewoon nuttig, mede doordat ze de zelfstandige studie (verwerking en toepassing van de stof) van de desbetreffende periode vergemakkelijken. Dit maakt de weg vrij voor een uitwisseling van gedachten binnen de groep zoals die in het onderwijs niet gemist kan worden.

Aan het eind van elk hoofdstuk krijgt de student (of lezer) de mogelijkheid om een vergelijking te trekken met de literatuur van zijn eigen land. Daarmee worden de behandelde teksten en begrippen tegelijkertijd in een internationale context geplaatst. Aan het eind van het studie- en leerboek vinden we een goed hanteerbaar register van zaken en begrippen, namen en titels, en primaire en secundaire literatuur.

Ik kan dit studieboek voor Nederlands sprekenden van harte aanbevelen omdat het behalve als studieboek ook als overzicht van de literatuur van de Lage Landen gebruikt kan worden.

Boekpresentatie

De boekpresentatie zal op 29 september plaatsvinden bij de vakgroep Neerlandistiek van de ELTE-universiteit te Boedapest (Rákóczi út 5) om 16.00 uur tegelijk met de feestelijke opening van het academisch jaar 2010/2011. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis, de voertaal is Nederlands. Het boek is ter plaatse te koop voor 20 euro.

Na de boekpresentatie volgt een forumgesprek met Agnes Sneller over het Nederlandse literatuuronderwijs extra muros, waaraan docenten deelnemen van de drie vakgroepen in Hongarije waar Nederlandse Taal en Cultuur wordt onderwezen. Dat zijn Dr. Gábor Pusztai docent Nederlandse letterkunde (Universiteit Debrecen), Dr. Anikó Daróczi docente historische letterkunde (Károli Gáspár Universiteit) en Prof. Dr. Judit Gera docente moderne Nederlandse letterkunde (ELTE). Verder nemen enkele studenten en Annelies Pilon (docent Nederlandse School Boedapest) deel aan het forumgesprek

Na de borrel (17.30–18.30 uur) wordt de Nederlandse film 'De Noorderlingen' (1992) van Alex van Warmerdam vertoond.

>>>> Door: Krisztina Soós
Inleiding literatuurgeschiedenis voor de internationale neerlandistiek
Judit Gera & A. Agnes Sneller
Uitgeverij Verloren, Hilversum
ISBN 978-90-8704-133-5

 

Gerelateerde artikelen

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije