• Home
  • Overigen
  • Samenleving

Waarschuwing

Laden XML bestand mislukt

Comment not terminated

Lucht in 2016

Vrijdag 18 december 2015 - In het afgelopen jaar was het met regelmaat stil op Hongarije Vandaag. Ook verschenen er veel minder nieuwsbrieven dan voorheen. Ten dele heeft dat te maken met hardnekkige technische problemen die we dit jaar ondervonden, maar die zijn inmiddels wel opgelost. Maar omdat er ook andere zaken op mijn pad kwamen die veel aandacht en energie vroegen, lukte het niet goed om de website steeds weer te vullen met berichten en artikelen en de deadlines voor de nieuwsbrieven waren vaak niet haalbaar. Vandaar ook dat deze nieuwsbrief lang op zich liet wachten.

Het werk voor Hongarije Vandaag bleek, mede door een fysiek ongemakje, lastig te combineren met nieuwe werkzaamheden en veranderde persoonlijke omstandigheden. Maar er speelt ook nog iets anders. Na acht jaar redacteur van Hongarije Vandaag te zijn geweest, grotendeels onbezoldigd, maar altijd gemotiveerd, heb ik nu behoefte aan meer lucht, letterlijk zelfs. De Hongaarse, niet altijd even vrolijk stemmende perikelen die ik deels volg via internet zorgen ervoor dat ik te vaak binnen als een nerd achter de computer zit. En ik heb ook zo’n zin om te bewegen, buiten te zijn en met Hongaren samen te werken aan nieuwe dingen die meer lucht geven.

Daarom vraag ik jullie lezers om met mij mee te denken over welke richting Hongarije Vandaag in 2016 in zou kunnen slaan. Is het een idee om meer een verzamelpunt te worden, met rechtstreekse links naar Nederlandstalig nieuws en Engelstalige sites die specifiek over Hongarije berichten, of kiezen we enkel voor het gebruik van facebook? Of wie zou er mee kunnen schrijven, of kan onderwerpen aandragen en daarvoor onderzoek doen? Het hoeft allemaal niet op stel of sprong en ik sta open voor alle ideeën.

Rest mij, ook namens Jan van Kuijk, die andere man achter Hongarije Vandaag, jullie allen een mooi 2016 te wensen, met meer licht en lucht dan 2015 heeft gebracht voor heel veel mensen in de wereld. Zorg goed voor elkaar!

Tom de Smet

e-mail: 

Gerelateerde artikelen

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije