29 maatregelen voor herstel economie

orbnclupDonderdag 10 juni 2010 - Dinsdag maakte premier Viktor Orbán zijn actieplan tot herstel van de Hongaarse economie bekend. Drie dagen hebben de ministers vergaderd en hebben ze het actieplan in 29 punten samengevat die op fiscaal-, sociaal- en maatschappelijk gebied hervormingen zal brengen. Het door de vorige regering Bajnai vastgestelde begrotingstekort van 3,8 % zal worden gehandhaafd. Diepgaande details over de uitvoering van het plan zijn er nog niet, deze worden in de komende maanden door de verantwoordelijke ministers bekend gemaakt en als wetsvoorstel pro-forma aan het parlement voorgelegd.

Negenentwintig maatregelen om de Hongaarse economie uit het slop te halen en om het bijna onafwendbare faillissement van het land, zoals de heren van Fidesz Kósa en Szíjjártó ons hebben geschetst, te voorkomen. Hieronder een aantal van deze maatregelen.

Orbán verklaarde hierover als volgt: "De tijd is gekomen om de economie te vernieuwen. Er heeft een revolutie plaatsgevonden in de stemhokjes, het systeem wat we tot op heden hebben gekend is slecht en onrechtvaardig" Volgens Orbán zal het nieuwe economische systeem het leven in alle facetten veranderen en hij beloofde een regeringsbeleid waarvan iedereen weet wat hij kan verwachten. "We moeten het fundament leggen voor een nieuw nationaal economisch samenwerkingssysteem, een nieuw tijdperk begint voor de Hongaarse economie met nieuwe ijkpunten".

"Een nieuw belastingsysteem voor de nieuwe economische orde, rechtvaardig en gebouwd op vertrouwen". Maatregelen om het systeem te veranderen zijn onder meer het invoeren van een éénschalig loonbelastingsysteem en 16 % loonbelasting zal uiteindelijk betaald moeten worden. Wel zullen vele mogelijkheden voor belastingafschrijvingen verdwijnen, wat een extra last betekent voor diegenen met een minimum salaris. Het belaste deel van het inkomen van een gezin zal naar mate er méér kinderen zijn minder worden. Tien kleinere heffingen en belastingen verdwijnen en er komen mogelijkheden voor belastingvrije inkomsten (een schoonmaakster is dan niet meerbelastingplichtig ). Winstbelasting voor bedrijven met een omzet van minder dan 500 miljoen Forint zal van 19% naar 10% worden teruggebracht. Wanneer werk wordt gegeven aan bloedverwanten, of als vermogen verschuift (bij erven of als schenking) binnen de bloedlijn, dan hoeft hier geen belasting meer over betaald worden.

Het steunen van een goed doel wordt BTW (ÁFA)- vrij. De banken krijgen voor drie jaar een speciale heffing. "Deze worden uit hun winst betaald en niet uit hun vermogen" aldus Orbán, antwoord gevend op kritiek van socialistische zijde en de LMP over de vraag wie uiteindelijk deze heffing gaat betalen: de bank of de consument aan wie de heffing (goed voor een totaal van 200 miljard Forint over de komende drie jaar) waarschijnlijk doorberekend gaat worden.

Premies die betaald worden aan hen die de publieke sector - gedwongen of vrijwillig - verlaten, worden flink geschoren. Wanneer een premie meer dan twee maanden salaris bedraagt, zal over het deel boven de twee maanden 98% belasting betaald moeten worden. Deze maatregel zal zeker kostenbesparend worden als in de publieke sector de verkapt aangekondigde massa-ontslagen werkelijkheid gaan worden. Ook het salaris van leidinggevenden in de publieke sector wordt aan banden gelegd. Zij mogen nu maximaal 2 miljoen Forint bruto verdienen (7100 Euro). Voor president Simor van de Hongaarse Nationale Bank een zure zaak: hij moet 6 miljoen Forint per maand inleveren. Deze aderlating voor Simor werd door Orbán in zijn toespraak extra benadrukt. Ook moet de overheid 15% op salarissen besparen, dit zou ongeveer 48 miljard Forint opbrengen. De uitgaven bij overheden en de publieke sector worden onder de loep genomen. Uitgaven voor auto's, telefoons en meubilair zijn vanaf heden uit den boze. Er zal sterke controle worden uitgevoerd bij de tot op heden financieel autonoom werkende staatsbedrijven.

Hypotheken mogen nog alleen maar op Forint-financieringen en leningen worden afgesloten. Een nationaal fonds wordt ingesteld om hypotheken die niet meer betaald kunnen worden te beheren. Er komt een moratorium op de tarieven van de nuts-bedrijven. Nieuwe onderhandelingen over consumentenprijzen gaan gevoerd worden

Nu de Fidesz haar macht in het parlement heeft bereikt en recht heeft op het grootste deel van partij-financieringen van de partijen die zetel hebben in het parlement, heeft ze besloten de gelden voor de partijen met 15% te snoeien.

"Samen worden we de overwinnaars in dit nieuwe tijdperk" aldus de premier. De in de verkiezingsstrijd aangekondigde onderhandelingen met het IMF en de Europese bank voor Ontwikkeling werden in zijn toespraak niet aangehaald. De Socialisten waren volgens de Fidesz en Jobbik de schuld van de economische malaise en zouden er goed aan doen om hun mond dicht te houden en in stilte de maatregelen van Orbán te ondergaan.

En iedereen mag weer thuis pálinka stoken! Hiermee maakt Orbán zich onsterfelijk en sluit hij zich voor immer in de harten der Hongaren. "De regering geeft het volk het recht terug om pálinka te stoken. Al negentig jaar duurt de strijd van de burgers voor dit recht tegen de staat, en deze vrijheidsstrijd is nu met een complete overwinning afgesloten" aldus de premier.

>>>>  Jenő Nagy

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije