Waarschuwing

Laden XML bestand mislukt

Comment not terminated

Wij, Hongaren zijn weer slachtoffer

Donderdag 11 juli 2013 - 'Wij, Hongaren sloten ons meer dan duizend jaar geleden aan bij de Europese Volkeren op grond van het stichten van onze staat en de aanname van het Christendom. Wij, Hongaren kwamen vaak in opstand en wij vochten voor de Europese waarden, wij hebben aanvallen van buitenaf verdedigd met ons eigen bloed. In 1956 namen wij de wapens op tegen de communistische dictatuur, en in 1989 hebben wij ons aandeel geleverd aan de hereniging van Europa door het neerhalen van het IJzeren Gordijn. Wij, Hongaren traden uit onze eigen vrij wil toe tot de Europese Unie. Hongarije is nu het slachtoffer van de zakelijke belangen die achter de beslissing zitten van deze Europese Unie.'

Deze bovenstaande zinnen komen uit de resolutie die naar aanleiding van het door het Europese Parlement aangenomen Tavares rapport werd opgesteld door drie politici van de regeringspartij Fidesz. Hongarije komt nu door dat Europese besluit onder verscherpt politiek toezicht. De resolutie werd vorige week aangenomen door het Hongaarse parlement. Nadat er in de tekst van de resolutie eerst flink op eigen borst wordt geklopt, en de rol van slachtoffer wordt benadrukt, wordt op de volgende twee pagina's het Tavares rapport aangevochten (zie onderstaande pdf).

Dat rapport is gebaseerd op het ook door Hongarije ondertekende Verdrag van Lissabon van 2009. Hongarije trad vrijwillig toe tot de Europese Unie. De in de laatste weken weer veelvuldig te horen vergelijkingen van politici van regeringszijde, die allemaal richting de dictatuur van de voormalige Sovjet-Unie wijzen, gaan mank. De relatie van Hongarije met de Sovjet-Unie was niet gebaseerd op vrijwilligheid, en de Europese Unie, hoewel zeker niet perfect functionerend, is geen dictatuur.

Het is een wonderlijke, maar tegelijk ook voorspelbare, tekst. Het koppelen van duizend jaar geschiedenis en Christendom aan de minimale economische groei nu en de vermeende zakelijke belangen van de Europese Unie, vertelt opnieuw de tragedie van Hongarije. Hongarije dat in de geschiedenis de ene na de andere heldendaad heeft verricht, maar ook altijd weer slachtoffer werd van de boze buitenwereld. En zelfs als er helemaal geen vijand is, dan bedenkt Hongarije er wel een. Liever de rol van slachtoffer spelen, en tegelijkertijd het minderwaardigheidscomplex overschreeuwen met heldendaden, dan in een identiteitscrisis te geraken. In de resolutie ontbreekt eigenlijk nog één stukje tekst, het Trianon Trauma is niet van stal gehaald. Terwijl dat onverwerkte, en met enig zelfmedelijden gekoesterde nare verleden juist zo illustratief zou kunnen zijn om te duiden waar de Hongaarse pijn zit.

>>>> Independent Motion of Members of Parliament

   
>>>> Tom de Smet  

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije