Waarschuwing

Laden XML bestand mislukt

Comment not terminated

Seminar: ‘Practical information for a successful entry into the Hungarian market’

Dinsdag 10 oktober 2006 - Hongarije is ‘hot’! Niet alleen toeristisch, maar zeker ook zakelijk. Vanaf het bekend worden van de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie per 1 januari 2007, zal ook de belangstelling voor Hongarije nog verder gaan toenemen. Immers Hongarije vormt niet meer de oostgrens van de Unie, maar komt steeds centraler te liggen. Op de oost-westlijn van de Zwarte Zee naar de Noordzee, een afstand van zo’n 2.400 kilometer, ligt Sopron ligt precies in het midden. Op de noord-zuid as van Gdansk naar Athene, eveneens een afstand van 2.400 kilometer, ligt Szeged precies in het midden! Hongarije was ooit en is dus wéér het midden van Europa!

HunSider

HunSider speelt goed in op deze tendens en organiseerde in de afgelopen maanden een serie bijeenkomsten in alle economische centra van Europa en Amerika. Het doel van deze bijeenkomsten is één-op-één gerelateerd aan de doelstelling van HunSider zelf: ‘Practical information for a successful entry into the Hungarian market'.

Voor de bijeenkomst in Amsterdam fungeerde het ING hoofdkantoor als gastheer. De organisatie van het evenement lag in handen van de Hongaarse Ambassade in Den Haag, het Ministry of Economy and Transport of the Republic of Hungary, de ING-Bank en de Amsterdamse Kamer van Koophandel.

De organisatoren hadden een uitstekende schare aan sprekers uitgenodigd, die allen zeer praktische tips en adviezen paraat hadden, die van belang kunnen zijn bij de toetreding tot de Hongaarse markt.

Number 1 priority: join the euro-zone!

State secretary Ábel GaramhegyiDe spits werd afgebeten door Ábel Garamhegyi, Deputy minister of the Ministry of Economy and Transport (staatssecretaris). In zijn presentatie ging hij als eerste in op de huidige en de toekomstige economische situatie in Hongarije. De regering stelt zich één doel boven alles: Hongarije moet zo snel mogelijk toetreden tot de euro-zone. Alhoewel de datum van de invoering in de afgelopen periode steeds is opgeschoven, is de definitieve besluitvorming over de toetreding gepland voor 2009. Voor het moment van invoering wordt momenteel 1 januari 2012 als richtdatum aangehouden.

De Hongaarse economie is voor een groot deel gebaseerd op de Duitse economie, zo stelde de staatssecretaris. Hij gaf aan dat de Hongaarse economie in 2005 een groei had laten zien die bijna drie maal zo groot was (4,1%) als de groei in Duitsland (1,5%). Bij de momenteel stijgende tendens van de economische groeicijfers in Europa en de rest van de wereld, spinnen de Hongaarse economen garen bij de gedachte dat de Duitse economie in de komende jaren gaat stijgen! Dat zou een stevige impuls van de Hongaarse economie kunnen betekenen.

De inflatie is zeker wel een punt van zorg. Die bedroeg in augustus 2006 in Hongarije 3,5%. Ter vergelijking: in dezelfde periode was de Nederlandse inflatie 1,4%.

Helsinki-corridors

Door haar centrale ligging wordt Hongarije een draaischijf binnen Europa. De Europese Unie definieerde tijdens de pan-Europese vervoersconferentie in juni 1997 in Helsinki de meest belangrijke vervoerscorridors over geheel Europa, die binnen de EU bekend zijn geworden als de ‘Helsinki-corridors'. Hongarije wordt daarbij doorkruist door maar liefst 4 Europese hoofdverbindingen.

Oostenrijk bijvoorbeeld, dat een belangrijke rol speelt in de noord-zuid verbindingen tussen en Italië en de rest van Europa, is in die plannen uitgerust met ‘slechts' 2 hoofdverbindingen. Ook voor Roemenië, dat 2½ keer zo groot is en bijna 2 keer zoveel inwoners heeft, zijn slechts 2 hoofd-verbindingen voorzien.

De Helsinki-corridors in centraal EuropaHongarije bouwt momenteel hard aan zijn snelwegeninfrastructuur en investeert veel geld daarin. Ter vergelijking gaf de staatssecretaris gaf aan dat 100 kilometer snelweg in Frankrijk géén enkele gevolgtrekking voor de Franse begroting heeft, maar dat 100 kilometer snelweg in Hongarije 1% van het staatsbegroting omvat en dus significant is!

De huidige snelwegen zijn allemaal in de laatste jaren aangelegd en er moeten nog honderden kilometers volgen. Stelling is dat het aantal snelwegen in de afgelopen twee jaar is verdubbeld en dat dit in de komende twee jaar wederom wordt verdubbeld. Op Hongarije rust dus een zware taak, maar ook een grote uitdaging.

Verkleinen overheidsapparaat

Een ander punt van zorg is de omvang van het overheidsapparaat. Met een aantal van 800.000 ambtenaren op een inwonertal van ruim 10 miljoen is dat omvangrijk. Het regeringsbeleid is dan ook om de efficiency sterk te verhogen en tegelijkertijd de omvang te verkleinen. Dat zal met name bereikt moeten worden door het afstoten van díe activiteiten naar de markt, die niet persé door de staat moeten worden uitgevoerd. In de komende drie jaren zullen hierin grote stappen worden gemaakt.

Arbeidsmarkt

Zsuzsa Gárdus, Country Manager van Adecco in Hongarije, presenteerde een schets van de arbeidsmarkt. Zij gaf daarbij aan dat de meest voorkomende aanstelling van werknemers, een contract voor onbepaalde tijd is en dat andere contractvormen zoals tijdelijk werk, een contract voor bepaalde tijd, part-time aanstellingen en telewerk, minder vaak voorkomen. De beloningssystemen zijn zeker compatible met de systemen zoals wij die kennen. Fiscaal vriendelijk belonen door bijvoorbeeld bonustoeslagen (variërend van 15% tot 30%), toepassen van het cafeteria-model, maaltijd bonnen en het beschikbaar stellen van vervoer en/of vervoermiddelen is zeker aan de orde.

Het land kenmerkt zich door een bijzonder sterke concentratie van zakelijke activiteiten in en om Budapest, waarbij de verschillen tussen Budapest en de rest van het land soms erg groot zijn. De werkeloosheid in Budapest bijvoorbeeld bedraagt slechts 2,9%, terwijl het noord-oosten kampt met 10% werkeloosheid.

Het opleidingsniveau is goed te noemen. Het percentage dat géén opleiding heeft genoten, blijft in het hele land steken op maximaal 1%, terwijl in centraal Hongarije, het gebied waar Budapest in ligt, 20% van de beroepsbevolking een universitaire studie heeft voltooid.

Het spreken van een of meer andere talen dan het Hongaars is helaas nog niet zo goed ontwikkeld. Uit een landelijk onderzoek bleek dat slechts 10 % van de totale bevolking aangaf Engels of Duits te spreken, zo gaf Zsuzsa Gárdu aan. Dit getal behoeft echter wel enige nuancering overigens. Het gaat hier over een percentage van de totale bevolking én het houdt géén rekening met de eerder genoemde regionale verschillen. Onder de hoger opgeleide beroepsbevolking uit de streek rondom Budapest zal een aanzienlijk hoger percentage wél Engels of Duits spreken.

Het minimum loon in Hongarije bedraagt per maand ft. 62.500 (? € 236), terwijl het gemiddelde maandloon ft. 158.000 (? € 596) is.

Forint

De koers van de Forint gaf in de voorbije periode van 2006 een sterke daling te zien ten opzichte van de euro van ft. 250 in mei 2006 tot bijna ft. 280 in september 2006. Sinds oktober 2006 is er weer sprake van een lichte stijging tot ft 260 in november 2006. Deze koersstijging komt ondermeer tot stand door de valuta-interventies van de Magyar Nemzeti Bank die de koers van de forint door steun aan- en verkopen binnen een bandbreedte van plus en min 15% houdt. De ING bank sprak in haar presentatie een koersverwachting uit voor het laatste deel van 2006 en voor 2007 ten opzichte van de euro van ft. 265.

Fiscale aspecten

In haar presentatie gaf Mónika Mindszenti van KPMG Hungary aan dat het oprichten van een Kft (gelijk aan een Nederlandse b.v.) een startkapitaal verlangt van ft. 3.000.000 (? € 11.320,-). Voor verliezen in de Kft geldt een wettelijke carry-forward van 4 jaren, meer jaren zijn, na toestemming van de Hongaarse belastingdienst, mogelijk. De vennootschapsbelasting ligt momenteel op 16%, maar zal in de loop van de komende jaren gaan stijgen.

De tarieven voor het genoten inkomen als aandeelhouder van een vennootschap zijn aantrekkelijk. Over de eerste ft. 1.550.000 (? € 5.850,-) is géén inkomstenbelasting verschuldigd, over het meerdere tot ft. 6.325.450 (? € 23.870,-) is 36% verschuldigd en boven dat bedrag moet 36% + 4% extra inkomstenbelasting worden betaald.

Success stories

Natuurlijk kunnen in een presentatie als deze de success stories niet ontbreken. Vielen gedurende de dag al de namen van Nederlandse bedrijven die succesvol zijn in Hongarije, zoals Rynart Transport, Nijhof-Wassink, Philips, Getronics, ING, Nationale Nederlanden en Unilever, dan was het de beurt aan Versteijnen Logistics om het verzamelde gehoor hun ervaringsverhaal mee te geven.

Spreker John Schijvens gaf duidelijk aan dat in Hongarije een andere arbeidsmoraal heerst als we in Nederland gewend zijn. De sporen vanuit het verleden zijn zeker nog merkbaar. Een Hongaarse werknemer is zeer goed opgeleid, maar heeft nooit geleerd om beslissingen te nemen. Geadviseerd wordt om geen Nederlandse managementstijl te hanteren, maar een Hongaarse stijl of een mix stijlen toe te passen. Zorg ervoor dat, vóórdat bedrijfsactiviteiten worden gestart, de plannen op een gedetailleerd niveau zijn uitgewerkt. Schijvens gaf aan dat met name in de kleine en middelgrote industrie grote toekomstperspectieven liggen, maar tipte wel de zorgen aan die rondom de Hongaarse economie spelen zoals bijvoorbeeld de inflatie en de enorme bureaucratie.

Teneur van de dag

De teneur van de dag was: Hongarije heeft haar verleden in een rap tempo van zich afgeschud en maakt zich op voor het vervullen van een centrale rol in Europa en in de Europese Unie! Een open welkom aan alle organisaties en bedrijven die daaraan een bijdrage willen leveren.

Zorg voor een goede voorbereiding van de plannen en laat u bijstaan door ter zake kundige en lokaal aanwezige partners. Er zijn momenteel meerdere partijen actief die Nederlandse organisaties uitstekend kunnen begeleiden in hun weg naar de Hongaarse markt. Sommige van die partijen werken vanuit Hongarije en kunnen derhalve fungeren als ‘onze man ter plaatse', waarmee in het Nederlands gecommuniceerd kan worden en die veel werk uit handen kunnen nemen.

>>>> Auteur:  Jan van Kuijk
>>>> Bron:  janvankuijk.nl 
>>>> Gepubliceerd in: Hongarije in Zaken nr 6 - december 2006 

 {moscomment}

Gerelateerde artikelen

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije