Waarschuwing

Laden XML bestand mislukt

Comment not terminated

Hongaarse zelfspot

finland.gifZondag 11 oktober 2009 - Zelfspot is een mooie en bespiegelende eigenschap. Dat Hongaren daarover ook beschikken, blijkt uit het volgende:  De Hongaarse taal is een zogenaamde Finoegrische taal stammend uit het gebied waar de Hongaren oorspronkelijk vandaan komen en het heeft grammaticale banden met het Fins en zelfs met het Japans. Over hoe de Fins-Hongaarse taalrelatie tot stand kwam - beter gezegd: uit elkaar viel - grappen de Hongaren als volgt:

Lees meer

Hongaarse wegnummering

0 km steen Clark Ádam térDinsdag 8 september 2009 - Nu - net na de vakantie - is dit onderwerp zoiets als mosterd na de maaltijd.

Hoewel de oorspronkelijke logica van nummering niet meer consequent wordt volgehouden en de intussen populaire GPS systemen het gebruik van 'wegnummers' ook iets minder noodzakelijk maakt, blijft het boeiend om de opbouw van het wegennet te bestuderen. In plaats van 'wegnummers' praat ik liever over 'routenummers' omdat de nummers gebruikt werden voor opeenvolgende straten, lanen en wegen die samen een route vormden. Het belang van hoofdroutes is natuurlijk de doorstroming van het verkeer. Om die reden weten de gebruikers van de hoofdroutes - ongeacht de lokale namen van de straten - dat zij op voorrangswegen rijden.

Lees meer

'n Heleboel net een klein beetje anders

Zondag 16 augustus 2009 - Vaak genoeg praat ik met Hongaarse vrienden en relaties over situaties waarvoor ik dan met typisch Nederlandse oplossingen kom. En bijna net zo vaak krijg ik als reactie: heel goed, maar wij doen het net een beetje anders.
Heel vaak gaat het ook eigenlijk niet anders, omdat de Hongaarse maatschappij anders is opgebouwd.
Een voorbeeld door Frits Niessen

Lees meer

Oost-Duitse familie (deel 2)

DDR autostikkerDinsdag 19 mei 2009 - In de eerste aflevering heeft u kunnen lezen hoe een jong stel uit de DDR in 1989 op vakantie kwam in Hongarije en zich uiteindelijk via het zojuist geopende IJzeren Gordijn een weg naar ‘het vrije westen' zoekt.


Tweedelige serie over één van de eerste DDR-inwoners die in 1989 via de ‘Hongaarse route' naar West-Duitsland wisten te ontkomen.
door Frits Niessen

Lees meer

Goulash (gulyás), traditie door de eeuwen heen

gulyasmannen Foto: TomdeSmetZaterdag 10 oktober 2009 - Ieder volk heeft zo z'n gebruiken, zo ook in Hongarije. Veel van die gebruiken zijn goed, andere weer minder. En de mensen kunnen er vaak maar moeilijk afscheid van nemen. Alle tradities hebben ook een oorsprong. Vaak omdat bepaalde hulpmiddelen of grondstoffen voorhanden waren of omdat een bepaalde gedachte opgang vond. Zo zou Nederland zonder geschikt hout en bepaalde vaardigheden geen klompen-land zijn geworden en zou echte Nederlandse boerenkoolstamppot zonder boerenkool van de vries-koude kleigrond ondenkbaar zijn. Zo bekend en traditioneel als boerenkoolstamppot is voor Nederland, zo is dat de Gulyás (Goulash) of Pörkölt (purkult) voor Hongarije.

Lees meer

Generatie beslommeringen

Maandag 31 augustus 2009 - Toen wij in 1982 voor het eerst in Hongarije kwamen ontdekten we dat jonge moeders tot 3 jaar "zwangerschapsverlof" genoten.
Ook ontdekten wij dat er geen bejaardentehuizen of aanleun-woningen bestonden.

Werd er extreem goed voor moeder en kind gezorgd? Ten koste van de ouderen? Of hoe ging het in zijn werk?

Lees meer

Was het communistische systeem vol te houden?

Michail en Raisa GorbatsjovMaandag 8 juni 2009 - Vorige week zagen we de ontwikkelingen van het zelfstandig ondernemerschap in Hongarije en de invoering van een belastingsysteem.
Ondanks de belastingen waren de inkomsten niet voldoende om het enorme staatsapparaat te financieren. Hoe groot (en kostbaar) was niet het hele Partijbestuur? Hoe kostbaar was niet de hele infrastructuur? Hongarije was er trots op dat het geen werkeloosheid kende, maar hoeveel mensen deden tegen volledige betaling overbodig "werk".
door Frits Niessen

Lees meer

Oost-Duitse familie (deel 1)

DDR autostikkerDinsdag 12 mei 2009 - In de tachtiger jaren van de vorige eeuw was het op de Hongaarse campings een drukte van belang. Toeristen kwamen en gingen voortdurend en een heel groot aantal van hen waren Duitsers. Duitsers van beiderlei kunne. Niet alleen mannen en vrouwen, maar ook uit het oosten en uit het westen. West-Duitsers kwamen gewoon, op eigen gelegenheid. Vaak met caravan of camper en heel vaak waren ze ooit uit de DDR gevlucht. Voor de Oost Duitsers was dat niet zo eenvoudig.

Tweedelige serie over één van de eerste DDR-inwoners die in 1989 via de ‘Hongaarse route' naar West-Duitsland wisten te ontkomen.
door Frits Niessen

Lees meer

Betyárleves, soep voor vrijbuiters

Dinsdag 8 september 2009 - Betyárleves is een soep die zijn naam ontleent aan de Betyáren (Nederlands) of Betyárok (Hongaars) (fonetisch: Betjaar - Betjaren - Betjarok) en dat is weer het Nederlandse en het Hongaarse meervoud voor een bevolkingsgroep die de Hongaren van de zestiende tot ver in de achtiende eeuw angst inboezemde en gelijktijdig ook respect afdwong. Het waren oorspronkelijk meestal herders, maar ook wel ontspoorde en op zwerftocht geraakte soldaten. Vaste woonplaatsen hadden ze niet en vast werk nog minder. Ze werden beschouwd als vrijbuiters of landlopers, nietsnutten maar ook levensgenieters.

Lees meer

Hongaarse wegen

Weg in de buurt van Tiszavalk - Foto: Jan van KuijkMaandag 17 augustus 2009 - Natuurlijk, we weten het allemaal, Hongarije is arm en de infrastructuur moet nodig verder worden uitgebreid wat betekent dat weg prioriteiten gedeeld moet worden met honderden, zo niet duizenden, andere prioriteiten. Maar toch zijn al die gaten in de weg niet aangenaam. Waarom hebben de Hongaarse wegen toch zoveel sneller reparaties nodig? Zelfs wanneer die wegen volgens Europese belasting en gebruiksvoorschriften zijn gebouwd?. Waarom is het hier zoveel anders, slechter, dan in België of Nederland?

Lees meer

Er zijn van die gebeurtenissen die nooit in het nieuws komen

Maandag 1 juni 2009 - Er zijn van die gebeurtenissen waar zo veel over wordt gepubliceerd dat je niet meer weet wat je wel en niet kunt geloven.

Het opengaan van de Hongaarse grenzen in 1989 is zo'n situatie waarvan "de waarheid" politiek misschien wel gemanipuleerd is. Het betreft de beeldvorming over Hongarije en de gebeurtenissen die voor, op en na de 19e augustus 1989 plaats vonden. Eigen bevindingen en heleboel op zichzelf staande gebeurtenissen uit verschillende nieuwsbronnen maken samen een interessant beeld.

door Frits Niessen

Lees meer

Gerelateerde artikelen

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije