• Home
  • Overigen
  • Samenleving

Waarschuwing

Laden XML bestand mislukt

Comment not terminated

Toch meer kerken in Hongarije erkend

koptegy-acMaandag 12 maart 2012 - Toen eind vorig jaar de nieuwe kerkwet werd aangenomen door het Hongaarse parlement, onstond er in binnen- en buitenland grote verontwaardiging omdat vanaf dat moment nog maar 14 kerken officieel werden erkend. Inmiddels is de lijst nu aangevuld met 18 andere kerken en geloofsgemeenschappen.

 

De veertien eerder erkende kerken werden ook wel de 'tradionele kerken' genoemd en daarmee gaf de regering min of meer aan welke kerken historisch gezien meer bij Hongarije zouden passen. De regering heeft op haar website alle kerken die tot nu toe erkend zijn geplaatst, met een uitgebreide tekst en uitleg over de wet en de motivatie daarvan.

Een van de belangrijkste redenen was om de enorme hoeveelheid aan kerken en geloofsgemeenschappen, ruim driehonderd die allemaal een vorm van staatssteun kregen, uit te dunnen. In de laatste twintig jaar werden er ook bewust 'godsdienstige' organisaties opgezet om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld geld en soepeler belastingregels. Een grote schoonmaak om die wildgroei tegen te gaan was nodig, maar het was misschien beter geweest als de regering al in een veel eerder stadium met de nu pas erkende kerken in dialoog was gegaan. Boedhisten, Moslims, Anglicanen, Methodisten, Hare Krishna's, het Leger des Heils, de Koptische kerk et cetera, dat zijn toch zeker geen doelbewust opgezette geloofsgemeenschappen om in aanmerking te komen voor staatssteun. Hoewel klein van omvang zijn ze ook van groot belang in de stapsgewijs meer pluriform wordende Hongaarse maatschappij van vandaag.

>>>> Lees het document, Engelstalig, op de: website van de regering.

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije