Europese energie, opdracht voor de lange termijn

EUenergieMaandag 7 februari 2011 - Tijdens het Europese voorzitterschap van Hongarije worden de beleidsplannen voor een gemeenschappelijk Europees energiebeleid opgezet. Binnen dat beleid, met een looptijd tot 2050, moeten de lijnen voor strategie, duurzame energie, bezuinigingsmaatregelen, betere infrastructuur en een onafhankelijke positie ten opzichte van landen, zoals Rusland, worden uitgewerkt.

Hongarije als voorzitter wil dat er een beleid komt waarin naar nieuwe oplossingen wordt gezocht en waarin de nadruk ligt op schone energie die ook goed is voor de economie. Verder moet er een interne energiemarkt worden ontwikkeld en het huidige energienetwerk in de EU beter op elkaar aan worden gesloten. De EU is het erover eens dat afhankelijkheid van externe bronnen, denk aan Rusland en de energiecrisis in 2009, moet worden voorkomen. Waarschijnlijk worden de voorstellen van het Europese Parlement op het gebied van strategie en infrastructuur eind februari al aangenomen. De totale Energy Roadmap 2050 wordt later dit jaar verder besproken en een ander onderdeel daarvan, het New Energy Savingsplan wordt aangenomen in juni van dit jaar.

Wat betreft de infrastructuur moet er nog flink onderhandeld worden want de EU is niet van plan de nodige investeringen daarvoor te financieren, dat zou grotendeels uit de private sectoren moeten komen. De meningen daarover zijn niet onverdeeld. Sommige landen zoals Duitsland en Frankrijk willen dat de private sector het geld in de energie gaat investeren, ze zien de bui al hangen, maar niet alle landen van de EU hebben daarvoor de middelen. Juist de Midden- en Oost-Europese landen die nu het meest afhankelijk zijn van Rusland maar cruciaal in de verbindingen tussen de EU landen kunnen niet zelf alles ophoesten. Hoe dan ook zal de EU moeten zorgen voor goede reguleringen en ervoor garant staan dat de private sector op allerlei vlakken wordt ondersteund. Zeker als het om duurzame energie gaat zal de EU een handje moeten helpen.

Uit een onderzoek eind 2010 door de Europese Commissie blijkt dat 79% van de EU burgers voor een gemeenschappelijk energiebeleid is, om een energiecrisis te vermijden en betere en stabielere prijzen te garanderen. Voor Hongarije is het hoe dan ook van strategisch belang dat de Noord-Zuid verbinding die de Oostzee, de Zwarte zee en de Adriatische Zee met elkaar verbindt, wordt versterkt om niet enkel afhankelijk te zijn van Oost-West verbindingen. Met Roemeniё, Slowakije, Kroatiё zijn daarvoor al afspraken gemaakt en bepaalde delen van het energienetwerk zijn ook al in gebruik. Ook met Polen, Tsjechiё en de Baltische landen worden nu verdere verbindingen op elkaar aangesloten.

>>>> TdS
>>>> Bron:  Eurobserver, Europees Parlement, MTI

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije