• Home
  • Overigen
  • Samenleving

Waarschuwing

Laden XML bestand mislukt

Comment not terminated

Hongaars-Nederlandse herdenking Michiel de Ruyter en 500 jaar Reformatie

mruyterkransZaterdag 21 januari 2017 - In de Nieuwe Kerk in Amsterdam wordt op zaterdag 18 februari de Hongaars-Nederlandse herdenkingsbijeenkomst gehouden voor Admiraal Michiel de Ruyter. De crypte waarin de Ruyter is bijgelegd zal dan ook open zijn voor bezichtiging. Michiel de Ruyter wordt er jaarlijks door de Hongaarse gemeenschap in Nederland herdacht omdat hij in februari 1676 Hongaarse predikanten wist vrij te krijgen, Zij waren door de katholieke Oostenrijkers gevangen genomen en als slaven op de galeien van de Spaanse oorlogsvloot tewerk gesteld. Er is overigens altijd gedacht dat het om 26 predikanten ging, maar uit onderzoek door Arthur Scheijde (schrijver van o.m. In Naam van De Ruyter) blijkt dat er 28 predikanten werden bevrijd.

mruyter openendeur aBijzonder is dat deze bijeenkomst dit jaar ook in het teken staat van 500 jaar Reformatie en dat Drs. J.J.A. Colijn van de Theologische Universiteit Kampen een lezing komt houden. Hij onderzocht de Hongaarse reformatie en publiceerde onder meer daarover in zijn Schets van de geschiedenis van de Hongaarse Gereformeerde kerk. De bevrijding van de Hongaarse predikanten kan ook niet los gezien worden van de reformatie en de daaruit voortkomende kerkelijke banden tussen Nederland, Hongarije en Transsylvanië. Vooral vanaf het eerste kwart van de zeventiende eeuw toen Hongaarse studenten, de peregrinatio hungarica, naar de Nederlanden kwamen om er theologie te studeren werd de basis daarvoor gelegd. In die tijd waren er ook al contacten met de Hongaarse adellijke protestantse families Bethlen en Rákóczi.

mruyter fritsenpdanku aAan het begin van de twintigste eeuw leerden Abraham Kuyper en Jenő Sebestyén elkaar kennen (Maarten J. Aalders: Geheugen van de VU, Sebestyén, Jenő) en deelden zij hun ideeën over het geloof. Sebestyén studeerde ook een tijd in Utrecht en vanuit Hongarije maakte hij het tijdschrift De Hongaarse Heraut voor Nederlands publiek. Ook het Nederlandse Koninklijk Huis, met name Wilhelmina en Juliana, had banden met Hongarije die tot uiting kwamen met betrekking tot de kindertreinen (zie ook: De Juliana School in Boedapest) en in 1956 met de opvang van Hongaarse vluchtelingen. Twee in Nederland wonende Hongaren die zich na de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet op kerkelijk en maatschappelijk vlak waren dominee I.L. Tüski ,- in de vijftiger jaren richtte hij het Admiraal de Ruyterfonds op om arme Hongaren te helpen en hij nam het initiatief voor de herdenkingsplechtigheden voor Michiel de Ruyter - en Mr. M. I. Tóth die de Stichting Hongaarse Federatie in Nederland heeft opgezet. 

Tot op de dag van vandaag werken Hongaarse en Nederlandse Universiteiten samen vanuit hun protestantse achtergrond. Voorbeelden daarvan zijn de Universiteit van Debrecen, de Károli Gáspár Református Universiteit in Boedapest, de Vrije Universiteit in Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de al eerder genoemde Theologische Universiteit Kampen.

Programma (Engelstalige lezingen en speeches)
16.30 Deuren open, entree: €10, incl. drankje (museumkaart is niet geldig)
17.00 Openingsspeech door Frits de Ruyter de Wildt, nazaat van Michiel de Ruyter.
17.05 Introductie door de Hongaarse Ambassade in Den Haag
17.10 Lezing: "Deprivations of the Hungarian Preachers"
17.25 Lezing: "500 Years Reformation" by Jos Colijn, Theological University Kampen
17.45 Kranslegging door de Hongaarse Ambassade, de Koninklijke Nederlandse Marine en Stichting Michiel de Ruyter
17.55 Overhandiging sleutel van de crypte
18.00 Opening en toegang tot de crypte van Michiel de Ruyter
19.00 Einde programma

Als u de bijeenkomst wilt bijwonen, meldt u dan aan via e-mail: . Vermeldt daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u aanwezig zult zijn. 

>>>> Foto`s: herdenking februari 2016 Nieuwe Kerk (van bovenaf: Hongaarse krans - Opening crypte door Koninklijke Marine en jongste nazaat de Ruyter - Péter István Danku van de Hongaarse Ambassade en Frits de Ruyter de Wildt in de crypte)

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije