• Home
  • Overigen
  • Samenleving

Waarschuwing

Laden XML bestand mislukt

Comment not terminated

Hongarije Plaza 2016, bericht van de organisatie

hplaza2016Maandag 23 februari 2015 - Cees Verharen: „Het is ons streven dat over ruim een jaar opnieuw een Hongarije Plaza wordt gehouden. We richten ons daarbij op 12 maart 2016. HP14 was een enorm succes en is met een kleine werkgroep en heel veel inzet tot stand gekomen. Er moest met een grote hoeveelheid van factoren rekening gehouden worden, zoals de gelijktijdige receptie van de Hongaarse Ambassade en de wens om veel partijen bij de organisatie te betrekken. We waren heel gelukkig met de betrokkenheid van de stad Harderwijk en de locatie was prima".


„Niet minder dan 1600 bezoekers genoten van de Infomarkt, de muziek, de workshops en het Hongaarse eten. In 2015 is geen vervolg mogelijk vanwege gebrek aan man/vrouwkracht. Hopelijk lukt het in 2016 wel weer! Allereerst is er opnieuw een groep medewerkers nodig. Graag zou ik zien dat zich een tiental mensen aanmeldt om een voorbereidingsteam te vormen dat zich voor specifieke taken in zal inzetten. En daarnaast zou ik graag een klankbordgroep willen van mensen die meedenken, tips geven, contacten leggen, dus nog eens minimaal tien mensen die willen reageren op gerichte vragen, zodat Hongarije Plaza 2016 goed inspeelt op mogelijkheden en wensen die er zijn.

Met de mensen die zich aanmelden gaan we ons in eerste instantie buigen over de datum en de locatie van het nieuwe evenement, waarbij natuurlijk sterk op de kostenfactor moet worden gelet. Zeer belangrijk zal ook zijn of het gewenste aantal van vijftig standhouders weer gehaald kan gaan worden. HP14 haalde dat maximale aantal en voor enkele laatkomers was er zelfs geen plaats meer. Het is nog een lange aanloop naar maart 2016, maar we willen dan ook ver springen. Wie is bereid om met ons de schouders er onder te zetten?"

Meedenken, meedoen? Neem contact op met Cees Verharen, coordinator Hongarije Plaza. Mailadres:

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije