Waarschuwing

Laden XML bestand mislukt

Comment not terminated

Verkoop landbouwgrond uitstel tot 2014

TokajgrondDinsdag 14 september 2010 - Of het gaat lukken is nog niet zeker, maar op een bijeenkomst van de regering is besloten dat Hongarije aan de EU om uitstel van het moratorium op verkoop van landbouwgrond aan buitenlanders zal vragen. Sándor Fazékas, Minister van Plattelands Ontwikkeling, wil graag dat het moratorium dat op 30 april 2011 zal aflopen met drie jaar wordt verlengd tot april 2014.

 
Hongarije is bang dat buitenlandse speculanten schade aan kunnen richten aan de agrarische sector omdat de prijzen van landbouwgrond in Hongarije stukken lager liggen dan in westerse landen. De prijzen op dit moment liggen van een derde tot de helft lager dan in die landen.

Volgens de minister zal de status van het Hongaarse land ook diegenen treffen die niet in de agrarische sector werken en hen die in steden wonen. Het bezit van landbouwgrond is een nationaal onderwerp dat alle Hongaren aangaat. Hij wil geen markt scheppen, gebouwd op speculatie, waarin landbouwgrond in handen van buitenlandse investeerders komt die de prijzen tot kunstmatige hoogten opdrijven waardoor locale boeren geen kans zien grond te kopen. Fazékas wil de belangen van Hongaarse producenten op lange termijn in overeenstemming brengen met een agrarisch plan voor de komende twintig jaar.

De Hongaarse regering is nu aan het bekijken of de staat als eerste de mogelijkheid kan krijgen om land op te kopen om speculatie te voorkomen. De staat heeft al veel land in bezit, tussen de 1,7 en 1,8 miljoen hectare. Het doel is echter toch in de loop der jaren zoveel mogelijk daarvan te privatiseren.

Volgens Roger Waite, woordvoerder van de Europese Commissie, zal Hongarije de Commissie moeten overtuigen dat uitstel van het moratorium nodig is om verstoring van de agrarische sector te voorkomen. Waite vertelde dat de Commisssie liever oplossingen voor de lange termijn ziet, dan kortdurende maatregelen zoals uitstel. Komende herfst zal de EC over uitstel van het moratorium vergaderen.

 

 

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije