Clinton en Obama kritisch over Orbán's Hongarije

Woensdag 24 september 2014 - Terwijl Europese leiders zich niet of nauwelijks uitspreken over de zorgelijke ontwikkelingen in Hongarije op het gebied van de vrije media en de democratie, zijn het de Amerikanen die wel luid laten weten dat Hongarije een te autoritaire richting inslaat. Was het vorige week nog Bill Clinton die, hoewel niet met naam en toenaam, in een interview op televisie in de Daily Show kritiek uitte op de 'premier van Hongarije', die volgens Clinton alleen maar zijn eigen macht nastreeft, nog geen week later liet president Obama weten zich ook zorgen te maken over de gang van zaken in Hongarije.

President Obama noemde tijdens een bijeenkomst van de 'Clinton Global Initiative' in New York Hongarije een van de landen waar op dit moment de burgelijke samenleving meer en meer geintimideerd wordt. Volgens Obama is juist omdat de burgerlijke samenleving zo krachtig kan zijn, reden voor steeds meer regeringen er van alles aan doen die kracht van burgers af te remmen. De wijze waarop de Hongaarse regering sinds juni van dit jaar omgaat met NGO's en burgerorganisaties die EEA subsidies ontvangen uit onder meer Noorwegen en de verontruste reacties daarop van het OSCE vormen waarschijnlijk de reden waarom deze twee Amerikanen zich zo scherp uitlaten.

Tijdens de voorgaande regeringsperiode van de Fidesz liet Hillary Clinton, toen U.S Secretary of State, minister van Buitenlandse Zaken, zich ook al met regelmaat kritisch uit over de wijze waarop de regering haar beleid voerde, onder meer over hoe de vrije pers stap voor stap gemuilkorfd werd en over hoe onafhankelijke organisaties en instituten werden tegengewerkt. De Europese Unie heeft er in die jaren wel voor gezorgd dat onderdelen van nieuwe Hongaarse wetten alsnog lichtjes werden aangepast, maar dat had meer met economische regelgeving te maken dan met het actief beschermen van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. 

Meer over de uitspraken van Bill Clinton en Barack Obama valt, Engelstalig, te lezen op Portfolio.hu.

>>>> 24-09-2014 - President Obama: civil society increasingly target of overt intimidation in Hungary

>>>> 19-09-2014 - Clinton says Hungary's PM "never wants to leave power"

Om artikelen op Portfolio.hu te kunnen lezen, dient u zich op die site, gratis, te registreren.

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije