Waarschuwing

Laden XML bestand mislukt

Comment not terminated

'Kinderstemrecht', debat nog niet ten einde

jozsefszajerDinsdag 5 april 2011 - Om beter inzicht te krijgen in de wensen van de Hongaarse bevolking is, na lang aandringen, op initiatief van de regering in de laastste maanden een grote enquete gehouden over de nieuwe grondwet. Alle Hongaarse huishoudens kregen een formulier toegestuurd waarin zij antwoord konden geven op de, niet altijd even duidelijk gestelde, vragen. Bijna 1 miljoen formulieren zijn ingevuld teruggezonden.

József Szájer van de Fidesz liet weten dat de actie van de regering een groot succes was, de bevolking heeft volgens hem nu actief meegewerkt aan het opstellen van de grondwet. De vragen hadden betrekking op verschillende artikelen in de conceptversie en de regering heeft met de uitkomst van de enquete inmiddels daadwerkelijk een aantal aanpassingen in het concept doorgevoerd. Vorige week werd bekend dat het nogal vaag geformuleerde artikel over stemrecht uit het concept gehaald is. De bevolking had aangegeven namelijk geen extra stemrecht te willen voor moeders met kinderen. Eerder was er zelfs nog het plan dat alle ouders per kind extra stemrecht moesten krijgen. Dat voorstel haalde de conceptversie niet..

Dezelfde József Szájer die het hele proces van de enquete heeft begeleid. wil nu echter een onderzoekscommissie instellen hoe toch extra stemrecht voor ouders met kinderen gerealiseerd kan worden. Hij noemt het ook een schandaal dat de huidige kieswet kinderen, die samen 20% van de Hongaarse bevolking vormen, uitgesloten worden van stemmen.

In die onderzoekscommissie moeten dan deskundigen op het gebied van demografie, advocaten, en andere betrokkenen zitting hebben. Ook de Hongaarse Akademie van Wetenschappen kan, aldus Szájer, al beginnen met wetenschappelijk onderzoek. Hij beseft zich dat het niet in de grondwet zal komen, de kieswet zou in een later stadium daarop wel aangepast kunnen worden. Szájer wil over dit thema een publiek debat om de algemene opinie te veranderen. 'Nergens ter wereld was de plaatsing van dit idee in een nationale grondwet zo dichtbij als in Hongarije', aldus Szájer.

Het lijkt erop dat, ondanks dat Szájer zeer blij is met de enorme feedback op de enqueteformulieren, hij op dit punt niet echt tevreden is. Niet alleen vanwege de antwoorden van de bevolking over het extra stemrecht, ook binnen de regering zelf waren er meningsverschillen over. Er is daarom gekozen om het niet in de grondwet vast te leggen. Szájer gaat opnieuw proberen het idee toch op een of andere wijze er door te krijgen. De bevolking heeft volgens Szájer goed en actief meegewerkt aan de nieuwe grondwet, 'het was een groot succes om het volk erbij te betrekken' zegt hij.

>>>> Bron:  diverse media

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije