• Home
  • Overigen
  • Samenleving

Waarschuwing

Laden XML bestand mislukt

Comment not terminated

Geen homohuwelijk voor Hongaren

gayrechtdemoWoensdag 13 april 2011 - Vanaf vrijdag 15 april tot en met 18 april, de dag waarop de nieuwe grondwet door het Hongaarse parlement wordt aangenomen, vinden meerdere demonstraties plaats in Boedapest. Een van de punten in die grondwet heeft er voor gezorgd dat verschillende Hongaarse homo-organisaties gezamenlijk meedoen aan het protest.

'Een huwelijk kan slechts tussen man en vrouw gesloten worden'. Zo wordt ongeveer de formulering in de nieuwe Hongaarse grondwet. Een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen wordt daarmee voor jaren onmogelijk in Hongarije. Is dat erg? Je zou vanuit een verlicht moderne Europese gedachte denken dat homosexuelen moeten kunnen trouwen. Niet alleen in Europa trouwens, in meer landen in de wereld is het homohuwelijk nu toegestaan, ook in landen waar toch een heel andere mores heerst dan in het 'vrije' West-Europa. Maar Hongarije is er blijkbaar niet aan toe. Is dat erg? Ja en nee.

Ja, omdat het getuigt van niet teveel besef, zelfs ontkenning, van een veranderende tijdgeest. En ja, het is erg omdat het vastleggen hiervan in de grondwet per definitie andere mensen voor zeer lange tijd uitsluit. Of het Hongaarse standpunt daadwerkelijk de regels op het gebied van mensenrechten en discriminatie tart, is aan de Europese juristen om uit te zoeken. En ja, het is erg, omdat het aangeeft hoe Hongarije na eerst jaren door het communisme opgelegde dogma's, en daarna de ongelimiteerde kapitalistische graai-maar-raak dogma's nu kiest voor weer een lange periode van slechts in één richting denken, met in de grondwet vastgelegde regels die geen ruimte laten voor vernieuwing. De Hongaren hebben blijkbaar behoefte aan één overkoepelende gedachte, leiding en vorm. Al wisselt de basiskleur van tijd tot tijd.

Nee, het is niet zo erg. Niet elke vorm van vrijheid is direct overplaatsbaar naar een ander land. Als een bevolking iets niet wil, dan kunnen andere landen hoog of laag springen en met de vinger wijzen, het homo-huwelijk ligt in Hongarije zeer gevoelig. Als er al niet in vrijheid gedemonstreerd kan worden, maar enkel achter hekken omdat homo-haters anders de boel kort en klein slaan, dan is het homo-huwelijk zeker nog een stap te ver. In Nederland lijkt het nu allemaal vanzelfsprekend, maar daar gingen ook tientallen jaren aan vooraf. Onderwijs, werk, politiek, de kerken, de media, gaandeweg schoof de publieke opinie - met af en toe een schokje - naar emancipatie en acceptatie. Nog in de jaren tachtig werden demonstrerende homo's in bijvoorbeeld Leeuwarden en Roermond bekogeld met eieren, tomaten en ja, ook stenen. En er werden flinke klappen uitgedeeld. Inmiddels is de Gay Canal Parade over de Amsterdamse grachten een instituut geworden ter vermaak van het volk. Zo een vorm, zonder goed opgebouwde context, valt niet zomaar te exporteren naar een land als Hongarije.

Sinds een aantal jaar is er wel degelijk homo-emancipatie gaande in Hongarije. Dat gaat erg langzaam, maar als je de jonge generatie nu bezig ziet op allerlei terreinen wat betreft werk, samenleving en politiek dan kan het niet anders dat over een jaar of tien het homohuwelijk ook in Hongarije een plaats krijgt. Hoe ze die rottige regel dan uit de grondwet gaan krijgen? In samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International wordt mede daarom gedemonstreerd. En iedereen wordt opgeroepen om mee te doen. Niet enkel omdat het homo-huwelijk er per se moet worden doorgeramd, maar zoals ze op een facebookpagina schreven: 'Natuurlijk is het gezin belangrijk voor het land, maar het is ook belangrijk dat elke Hongaarse staatsburger het recht krijgt om een gezin op te bouwen.'

>>>> Door:  Tom de Smet

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije