• Home
  • Overigen
  • Samenleving

Waarschuwing

Laden XML bestand mislukt

Comment not terminated

Jobbik wil homo-directeur Nationaal Theater kwijt

Alfldi-aDonderdag 2 december 2010 - Hoe een vooruitstrevende gedachte en beslissing om dingen eens anders te doen in Hongarije voor veel ophef zorgt, blijkt uit de jacht van de Jobbik partij op theaterdirecteur Róbert Alföldi. Deze directeur van het Nationaal Theater in Boedapest zou volgens Jobbik ontslagen moeten worden. Niet alleen zijn beslissing, aanleiding voor de ophef, waarmee hij op nationalistische tenen stond kon hem de kop kosten. Nee, nu moet hij weg omdat hij homosexueel is. Vijftig boze mensen stonden woensdagavond buiten voor het Nationaal Theater om zijn vertrek te eisen.

Maar het begon allemaal met iets heel anders. Alföldi (foto inzet) had namelijk toegestaan dat de Roemeense gemeenschap in Hongarije met diplomaten en andere hoge gasten hun nationale feestdag deze week in het Hongaarse Nationaal Theater met een receptie konden gaan vieren. Dat ligt natuurlijk gevoelig in Hongarije, de Roemenen hebben een stuk van hun land met het verdrag van Trianon verkregen en Hongarije is ook nog eens door hen bezet geweest. Hoe lang heeft het niet geduurd voordat we in Nederland iets meer ontspannen met Duitsland en Japan konden omgaan als het om dit soort van zaken uit het verleden gaat?

Előd Novák van de Jobbik, die wel vaker nationalistische taal uitspreekt, had namens de parlementaire sub-commissie voor cultuur en pers waarvan hij voorzitter is, Róbert Alföldi 'uitgenodigd' om zijn ontslag met de commissie te komen 'bespreken' in een hoorzitting. Alföldi ging daar uiteraard niet naar toe, hij houdt de commissie voor onbevoegd in deze materie. Ook het grootste deel van de commissieleden zal niet naar die hoorzitting komen, zelfs de Fidesz commissieleden niet. Want al ligt het feit dat het Nationaal Theater door de Roemenen voor hun feest gebruikt zou worden bij hen ook zeer gevoelig, ze staan achter Alföldi en vinden dat de Novák probeert politieke winst te halen, de commissie misbruikt voor eigen belang en dat hij niet begrijpt waar de commissie voor bedoeld is. In mei van dit jaar had Novák al een keer aangedrongen op het ontslag van Alföldi om een andere reden. Daar is de regering toen niet op ingegaan.

Maar woensdagavond ging de tegen Alföldi geplande demonstratie van Jobbik partijleden en aanhangers wel door. Een beetje voor niets stonden ze daar in de kou, want de Roemeense receptie was al eerder naar een andere locatie verplaatst door Alföldi. Dus werd er een ander wapen in de strijd gegooid, Alföldi moet weg omdat hij homo is. Volgens Balázs Lenhardt is Róbert Alföldi pervers en ziek, hij propageert homosexualiteit. Sándor Pörsze schetst het wat breder: "De verandering met de nieuwe regering, Fidezs-KDNP, heeft ons geen verandering van cultuur gebracht" (Vaderlandslievende cultuur zoals de Jobbik dat wenst). Lenhardt liet nog weten niet te zullen rusten voordat bovenop het dak van het Nationaal Theater de Árpád Vlag zal wapperen.

Als Alföldi misschien in eerder overleg met verschillende instanties had bekeken hoe het idee van de Roemeense receptie zou vallen, was het lawaai van Jobbik wellicht te voorkomen geweest. De meeste Hongaarse en ook Roemeense politici en diplomaten nemen het gebeuren met een korreltje zout, bilaterale samenwerking is voor hen belangrijker en ook het zoeken naar een vorm om om te gaan met dit soort van gevoeligheden uit het verleden. Nu is het aan de andere oppositiepartijen en de regering om eendrachtig stelling te nemen voor Róbert Alföldi, zowel over het Roemeense 'misverstand' als over de niet ter zake doende homosexualiteit. Want Jobbik mag dan wel leuk Kulturkammertje willen spelen met dat hele kleine beetje politieke invloed dat ze hebben, een vonkje kan een vuurtje worden en dit vonkje verspreidt nu al een zeer nare geur.

>>>>  Tom de Smet

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije