Waarschuwing

Laden XML bestand mislukt

Comment not terminated

'De mensen hebben besloten: Het land moet verdedigd worden’

orszagvedelniVrijdag 16 oktober 2015 - In Hongarije hangen nu overal grote affiches waarop de regering laat weten dat uit de Nationale Raadpleging die vanaf het begin van de zomer tot eind september gehouden werd en waarvoor acht miljoen Hongaarse burgers een vragenlijst kregen thuisgestuurd, een luid en duidelijk antwoord naar voren kwam. De regering zegt middels deze campagne dat ’de mensen besloten hebben*’ dat Hongarije op de goede weg is door een hek om het land te bouwen en een streng anti-migrantenbeleid te voeren.

In de Nationale Raadpleging heeft ruim 1 miljoen Hongaren het formulier ingevuld teruggestuurd. Volgens de website van de Nationale Raadpleging heeft negentig procent daarvan laten weten het eens te zijn met de slogan ’Het land moet verdedigd worden’. Bij zo een lage opkomst, nog geen 15%, zou de uitslag als niet geldend beschouwd moeten worden. Want is dit nou een goede afspiegeling van ’de mensen’, zoals het volk/Hongaarse burgers in deze trotse campagne nu blijkbaar genoemd worden? Het klinkt zoals Geert Wilders redeneert.

Nu kun je je afvragen waarom de tegenstemmers dan niet massaal het formulier teruggestuurd hebben. Stom van ze. Maar de vraagstellingen in die raadpleging waren van zo’n suggestieve aard, dat je wel af moest vragen of je daarop nog wel serieus kon/wilde reageren. Bijna 7 miljoen Hongaren hebben dus niet gereageerd. Ze waren niet voor, maar ze waren ook niet tegen. Ze behoren eigenlijk tot het ’Superkamp waarin het beste van voor en tegen samenkomen’, zoals Arjan Lubach dat in zijn programma afgelopen zondag op de Nederlandse televisie zo mooi noemde. In zoiets groots als de vluchtelingenproblematiek waarmee we nu in Europa te maken hebben kun je ook niet zomaar eenvoudig voor of tegen zijn.

Eind augustus, begin september zag ik gedurende twee weken dagelijks wat er zich afspeelde in, onder en rond het Keleti Station in Boedapest. Daarna volgde ik op afstand en via de media hoe het zich verder ontwikkelde, of niet ontwikkelde, het is maar vanuit welke hoek je het bekijkt. Zo veel mogelijk alles observerend, ik kon door ander werk helaas geen tijd vrij maken om er over te schrijven, zag ik dat Hongarije iets zeer ingrijpends meemaakte. De Hongaarse samenleving werd met de neus op de nieuwe feiten gedrukt en kreeg een alles veranderende opdracht: volwassen worden. Daarbij zijn natuurlijk fouten gemaakt, ook grote fouten die zeker onderzocht moeten worden, maar er ging ook veel goed. Deze week stuitte ik op een opiniestuk van de jonge rechtsconservatieve journalist en redacteur Gellért Rajcsányi. die voorheen zeer regeringsgezind was, maar nu een meer partijloze en bijna humanistische toon aanslaat. Ik werd blij van zijn woorden: ’How we have escaped ’Planet Hungary’ and opened up to the wide world’. Link naar artikel onderaan.

Waar is Rutte?

De halve wereld viel over Hongarije heen en de, te sterke, leider Viktor Orbán is derhalve de gebeten hond. Hij heeft dan ook wel wat uit te leggen. En hij slaat zichzelf te veel op de borst door te zeggen dat Hongarije Europa wil beschermen. De intentie van de bouw van het hek en de nieuwe strenge juridische wetten hebben maar weinig te maken met het Europese belang, ook al wordt dat naar buiten toe zo gecommuniceerd. Het gaat vooral om de eigen binnenlandse machtsverhoudingen. Orbán voelt de nieuwe tijd aankomen waarin er voor hem geen plaats meer is en de kritiek in eigen kring groeit gestaag. De roep om een sterke leider bleek vorige week ook in Nederland te horen. Maar al te graag riepen ’de mensen’ dat het een schande was dat Mark Rutte, onze leider, niet op de juiste tijd op z’n plek was. Wat een onzin, er kan niet één persoon zijn in deze tijden die ons zegt hoe het moet en ons, ook te vaak gehoord in de Nederlandse media, aan de hand neemt. Willen de Nederlanders dan ook een Viktor Orbán? Willen de Nederlanders dan ook van die grote affiches langs de straten waarop staat dat ’de mensen’, lees de grote leider, besloten hebben hoe we het gaan aanpakken? Hoe volwassen is Nederland eigenlijk?

>>>> Gellért Rajcsányi - ’How we have escaped ’Planet Hungary’ and opened up to the wide world trough the migrant crisis’

>>>> Tom de Smet

* Az emberek döntettek: Az országot meg kell védeni - De mensen hebben besloten: Het land moet verdedigd/beschermd wordenFacebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije