Waarschuwing

Laden XML bestand mislukt

Comment not terminated

Ambassadeur van Hongarije in Den Haag: Hongarije Staat Solidair in Europa

Woensdag 28 september 2016 - De Hongaarse ambassadeur András Kocsis in Den Haag had vandaag een bijeenkomst met de Nederlandse pers over het Hongaarse referendum van 2 oktober. Een artikel, geschreven door de heer Kocsis, is hieronder te lezen. Hierin staan de argumenten van de Hongaarse regering tegen de hervestiging van vluchtelingen, zoals Brussel het voorstelt, genoemd. 

Op 2 oktober 2016 houdt Hongarije een referendum. Hiermee tracht Hongarije op de meest democratische wijze de mening van het volk te raadplegen en op te volgen. De vraag die beantwoord zal worden luidt: Wilt u dat de Europese Unie verplichte herhuisvesting van niet-Hongaren in Hongarije kan opdragen zelfs zonder toestemming van het Nationaal Assemblee? Het is een simpele vraag. Het is een vraag die het beginsel van soevereiniteit, subsidiariteit en proportionaliteit benadrukt. Het is een vraag waarmee fundamentele waarden en principes hooggehouden worden.

Het waren juist deze fundamentele waarden en principes die hebben geleid tot de toetreding van Hongarije tot de EU in 2004. De EU waartoe Hongarije in 2004 toetrad was een EU van wederzijdse steun. Het voorstel van de Europese Commissie over de vluchtelingenquota, net als de voorgestelde boete die zal worden opgelegd wanneer de nieuwe richtlijn niet wordt nageleefd, is echter een vorm van dwang die in tegenspraak is met de grondbeginselen van de EU, tegen de wil van de Europese burgers in gaat, en de politieke wil van veel lidstaten niet respecteert. De EU functioneert wanneer staten de mogelijkheid hebben om vrijwillige afspraken met elkaar te maken. Maar het gebruik van dwangmaatregelen vermindert de solidariteit tussen de lidstaten, evenals de veiligheid van Europa.

Solidariteit tussen lidstaten is één van de grondbeginselen van Europese samenwerking. En hoewel Hongarije vaak wordt bestempeld als niet saamhorig, is niets minder waar. Solidariteit betekent het beschermen van de buitengrenzen van de EU, volgens het Schengenverdrag, zoals Hongarije doet. Hongarije vindt het daarom verbazingwekkend dat ze wordt bekritiseerd op het uitvoeren van dit verdrag. Solidariteit betekent ook één van de 23 landen zijn die militairen inzetten in de strijd tegen IS, zoals Hongarije doet. Solidariteit is 3 miljoen euro toewijzen aan het EU Madad fonds voor Syrië en de bouw van een ziekenhuis in Syrië ter waarde van 5 miljoen euro toezeggen. Hongarije ondersteunt ook diverse niet-gouvernementele organisaties, in verband met hun migratie gerelateerde missies. Solidariteit betekent 500 euro per maand uittrekken voor iedere asielzoeker in Hongarije, een bedrag dat bijna twee keer hoger is dan het netto minimumloon van Hongaarse werknemers. Tot slot, solidariteit is het bieden van medische hulp en onderwijs aan asielzoekers en voornamelijk hun kinderen, zoals Hongarije heeft gedaan, doet, en zal blijven doen.

In 2015 kampte Hongarije met 400.000 vluchtelingen die het land door reisden, terwijl Nederland te maken had met slechts 60.000 asielzoekers. Bovendien reisden meer dan 90% van alle migranten naar en door Europa met behulp van georganiseerde criminele bendes volgens Europol. De meerderheid van de migranten in Hongarije hadden geen asielvergunning aangevraagd, waren de grens illegaal overgestoken en volgden aanwijzingen van de autoriteiten niet op. Kunt u zich voorstellen dat tienduizenden mensen te voet via de snelweg door Nederland trekken? 

Dit zijn allemaal redenen waarom Hongarije het idee dat Brussel een boete kan opleggen aan iedere lidstaat die niet meewerkt aan de verplichte herhuisvesting van migranten onaanvaardbaar vindt, en in strijd met de rechten van lidstaten acht. De Hongaarse regering zal ervoor blijven pleiten dat alle leden van de samenleving worden gehoord, dat de soevereiniteit van de Europese staten wordt gerespecteerd en dat de fundamentele waarden en beginselen waarop de EU is gebouwd worden beschermd. De stem van het volk moet worden gerespecteerd. Ook in Brussel.
⋅ ⋅
Achtergrondinformatie - Referendum Hongarije 2 oktober
>  Het referendum heeft betrekking op het toekomstige EU hervestigingsbeleid.

>  Uit het factsheet ‘Relocation and Resettlement - State of Play’ van de Europese

> Commissie van september 2016 blijkt dat er in één jaar slechts iets meer dan 5.000 mensen zijn herplaatst als gevolg van het Europese herplaatsingsbeleid. De Europese Commissie hoopte op 160.000 herplaatsingen binnen 2 jaar.

> Het besluit van de Raad van september 2015 om over te gaan tot een niet-vrijwillig herverdelingsbeleid wordt op dit moment aangevochten door Hongarije en Slowakije voor het Europese Hof. Hongarije is van mening dat er geen verdragsbasis noch een juridische grondslag bestaat voor het hervestigingsbeleid.

> Herverdeling is onmenselijk. Het is onmenselijk om migranten eerst te verwelkomen in Europa en hen vervolgens te verschepen naar landen waar zij niet eens willen wonen.

> De voorgestelde boete, een maatregel voor lidstaten die het hervestigingsbeleid niet naleven, is vreemd. Het is bovendien wreed om mensenlevens te kwantificeren met een uit de lucht gegrepen bedrag.

> Hongarije bouwde het vijfde grenshek van Europa. Gezien het feit dat de EU het bouwen van een hek aan de Turkse grens subsidieert met 108 miljoen, is de kritiek op Hongarije onbegrijpelijk.

> Toegang verkrijgen tot het Schengengebied kan nog steeds via de grens tussen Servië en Hongarije. De grens was, is, en zal in toekomst open blijven, ook voor asielzoekers die een asielaanvraag willen indienen. Zo ontving Hongarije gedurende de Joegoslavische Burgeroorlog tienduizenden mensen op die de grens overstaken uit het oorlogsgebied. Dit keer gaat het echter om een principiële kwestie.

>  Als alternatief stelt de Hongaarse regering Schengen 2.0 voor. In dit plan ligt de focus op het beschermen van grenzen en het opvolgen van bestaande Schengen- en EU wetgeving. Verder moet de Dublinverordening weer in zijn volledigheid worden uitgevoerd en moeten er goede overeenkomsten komen met landen van herkomst zodat migranten zonder verblijfsrecht kunnen worden teruggestuurd. Volgens Schengen 2.0 worden migranten tijdens hun procedure beschermd en door de EU verzorgd op hotspots, buiten EU-grondgebied. Het is belangrijk dat bij alle afspraken de soevereiniteit van landen wordt gerespecteerd.

> De Visegrádgroep, waar Hongarije deel van uitmaakt, werkt samen om het aantal irreguliere migranten terug te dringen en om de veiligheid van de EU, de lidstaten en alle EU burgers te waarborgen.

> Het uitgangspunt in Europees beleid moet zijn dat problemen in landen van herkomst worden opgelost en niet naar Europa worden gehaald.

 

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije