Waarschuwing

Laden XML bestand mislukt

Comment not terminated

’Laten we het land verdedigen!’

véd4 klVrijdag 11 december 2015 - Begin november besloot het Hongaarse parlement met grote meerderheid van stemmen om het Europese besluit tot het herverdelen van vluchtelingen over de lidstaten middels quota af te wijzen. De Hongaarse regering vindt dat de EU geen goede juridische gronden heeft om deze verplichte quota op te leggen en kondigde midden november aan bezwaar in te dienen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. 


Op 4 december maakte de Hongaarse minister van Justitie László Trócsányi bekend dat het bezwaarschrift, een 25 pagina tellend document waarin de Hongaarse tegenargumenten beschreven zijn, ook daadwerkelijk bij het Hof van Justitie is ingediend. Een dag eerder heeft Slowakije een soortgelijk bezwaar ingediend.

Hongarije heeft, volgens de cijfers in het Eurostat rapport 10-12-2015, in het derde kwartaal van dit jaar de meeste asielaanvragen in verhouding tot het aantal inwoners gekregen, meer nog dan Duitsland. Die asielzoekers zijn wel bijna allemaal uit Hongarije vertrokken, de meeste naar Duitsland. De Hongaarse regering lijkt, misschien terecht, bang te zijn dat de vertrokken asielzoekers, of een groot deel daarvan, terug moeten naar Hongarije omdat ze daar hun allereerste asielaanvraag in Europa hebben ingediend.

véd2 aOm het eigen beleid kracht bij te zetten, en ook zeker om de publieke opinie te beïnvloeden, is de regeringspartij Fidesz begin november een campagne gestart om handtekeningen van de bevolking binnen te halen. Door het land verspreid, op pleinen, bij winkelcentra en op knooppunten van het openbaar vervoer zie je kleine stands staan waar je je handtekening tegen het quotasysteem (en tegen de invasie van miljoenen immigranten) kunt zetten. ’Laten we het land verdedigen!’ is de slogan die geschreven staat op de platen bordkarton die boven de standjes uitsteken.

Een aantal maanden geleden waren overal campagneborden (onder de noemer Informatie van de Regering) te zien waarop vermeld stond dat ’de mensen besloten hadden dat het land verdedigd moest worden’. De strijd voor volk en vaderland, tegen een denkbeeldige vijand, is blijkbaar nu dan echt begonnen. Ter meerdere glorie van het eigen politieke machtsbelang natuurlijk. Want niet de regering als geheel (waar is de KDNP in deze strijd?) gaat het land verdedigen, nee, nee, de Fidesz gaat dat doen! Volgens de laatste berichten zouden er al bijna één miljoen handtekeningen zijn verzameld. Het lijkt wel wat op de verkiezingscampagne van een regionaal splinterpartijtje, zo knullig ziet het er allemaal uit. 

véd1 a

>>>> Tom de Smet


Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije