Waarschuwing

Laden XML bestand mislukt

Comment not terminated

Wordt Mediawet aangepast na demonstratie?

persMaandag 17 januari 2011 - Verrassend snel heeft de Hongaarse Media Autoriteit (NMHH) toegegeven dat de mediawet, zoals die werd aangenomen door het Hongaarse parlement, niet op alle punten goed in elkaar zit. Nog geen paar uur na afloop van de grote demonstratie vrijdagavond 14 januari, toen 10.000 mensen bijeenkwamen voor het parlementsgebouw, liet NMHH weten het op drie punten eens te zijn met de demonstranten. Deze punten zijn onderdeel van het manifest tegen de mediawet dat tijdens de demonstratie werd voorgelezen.
Manifest voor een mediawet die de Grondwet en de mensenrechten respecteert.
Aan het Parlement van de Hongaarse Republiek, het Hongaarse Hooggerechtshof en de Hongaarse Regering!

Wij, ondertekenaars, de professionals die in de Hongaarse media werkzaam zijn en consumenten van de Hongaarse media, zijn het niet eens met de nieuwe, in 2010 vastgestelde Hongaarse mediawetten die de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid schenden.

In het belang van het respect voor onze grondwet en voor de mensenrechten eisen wij daarom het volgende:

1. Een onderzoek naar de grondwettelijkheid van de mediawetten, en indien nodig de aanpassing van de mediawetten aan de Grondwet.

2. Zorgdragen voor vertegenwoordiging van de vakorganisaties in de totstandkoming van wet- en regelgeving die de media betreffen

3. De garantie van politieke onafhankelijkheid van alle instanties die de media betreffen.

4. Het stopzetten van willekeurige en onevenredige boetes

5. Het in acht nemen van het wettelijk vastgestelde recht op beroepsgeheim en op vertrouwelijkheid van bronnen voor journalisten

6. Het herstel van de onafhankelijkheid van de publieke nieuwsdienst

7. Het betrekken van organisaties die de vrijheid van meningsuiting en beroepsuitoefening, de mensenrechten en politieke rechten beschermen, bij de totstandkoming van de Codex voor Overheidsdiensten

pers167966_181527375202297_100000351062406_468785_4563735_nDe NMHH heeft verklaard het eens te zijn met punten aangaande persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en het recht van journalisten om hun bronnen niet te hoeven vermelden. Op de website Szól a rádió Facebook wordt in een reactie op de NMHH geschreven dat de mediawet echter zo in elkaar zit dat journalisten wel degelijk gedwongen kunnen worden om hun bronnen te vermelden. In dezelfde tekst wordt een niet met naam genoemde rechter geciteerd die verantwoordelijk is voor het opstellen van de mediawet en die achteraf gezien grote vraagtekens heeft bij de door hem zelf gemaakte wet. De schrijvers van het stuk roepen hem dan ook op om vooral mee te komen helpen bij de acties tegen de mediawet.

Hoewel de NMHH voorzichtig toegeeft aan de eisen van de demonstranten is de strijd nog niet gestreden. Teveel onduidelijke bewoordingen in de wet kunnen op verschillende manieren geinterpreteerd worden. NMHH vindt dat de demonstranten en organisatoren van acties de wet niet goed begrijpen en dat er daarom misverstanden ontstaan. Dat de wet vaag in elkaar zit en dus misverstanden veroorzaakt lijkt de NMHH vooralsnog niet te beseffen. Ook het verschil tussen wat de NMHH naar buiten toe zegt en wat er daadwerkelijk in de nieuwe wet staat is groot. Zo geeft de NMHH toe dat de Codex voor Overheidsdiensten, een soort van handleiding voor deze wet, opgesteld zal worden in samenwerking met vakorganisaties voor pers en media, en maatschappelijke organisaties en instituten. Het probleem is dat er in de wet nergens geschreven staat dat dat ook echt zo moet gaan. En als er in een later stadium aanpassingen van de Codex nodig zouden zijn hoeft de NMHH de journalistieke vakorganisaties er niet bij te betrekken, enkel de door de regering aangestelde Mediaraad en een controlerend orgaan, waarin vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zitten, krijgen daarin een stem.

pers2Een ander punt van onduidelijkheid zijn de hoge boetes die kunnen worden opgelegd. NMHH laat weten dat iedereen die het niet eens is met de beslissing naar de rechter kan stappen. De rechter zal dan bepalen hoe hoog de boete wordt en die is afhankelijk van de grootte van de aangeklaagde partij. In de wet is geen tekst te vinden die daarvoor een goede garantie geeft. Ook is niet duidelijk of de boete op voorhand betaald moet worden, zoals de wet nu bepaalt, of dat er pas betaald hoeft te worden na uitspraak van de rechter.

De grote opkomst bij de demonstratie afgelopen vrijdag geeft aan dat Hongarije zeker niet gehoorzaam de koers van de huidige regering ondersteunt. Opvallend deze avond was de diversiteit aan betogers. Van jonge studenten tot gepensioneerde echtparen, doorsnee Hongarije stond op het plein. Toen János Bródy met gitaar het door hem geschreven lied 'Ha én rózsa volnék' zong, zongen alle mensen mee. In de jaren tachtig werd dit lied in de uitvoering van Zsuzsa Koncz een symbool voor de vrijheid, de vrijheid die toen onder het communistische bewind zo beperkt was. Welke politieke stroming er ook aan de macht is, anno 2011 geeft dit lied net als toen hoop op een betere en vrijere toekomst.

>>>> Door:  Tom de Smet
>>>> Foto's:  Egymimillióan a magyar sajtószabadságért
 Meer vertalingen Manifest
 De volgende demonstratie is op 27 januari 2011,
 tussen 18.00 en 19.00 uur op het Kossuth tér in Boedapest

 

 

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije