Akkoord over Mediawet Hongarije en de EU

Donderdag 17 februari 2011 - De Hongaarse mediawet zal worden aangepast zoals door EU Commissaris Neelie Kroes is voorgesteld. De Hongaarse regering heeft woensdag ingestemd met de wijzigingen, binnen twee weken wordt de aangepaste wet voorgelegd aan het Hongaarse parlement.

Jonathan Todd, woordvoerder van Neelie Kroes, heeft laten weten dat Kroes er tevreden over is dat de Hongaarse regering de wet in overeenstemming gaat brengen met de regels van de EU. Ze zal in de komende tijd elke stap in het proces nauwlettend volgen.

De Mediawet wordt niet alleen aangepast op de drie eerder bepaalde punten, maar ook op een vierde punt, het verbod tot beledigen. Dat onderdeel van in de Hongaarse wet was te vaag geformuleerd en gaf de regering teveel ruimte om de voor hen ongewenste zaken aan te pakken. Met de aanpassing daarvan kan dat alleen nog maar als wordt opgeroepen tot haat of discriminatie.

De verplichting tot gebalanceerde berichtgeving zal niet meer voor alle media gelden, enkel omroepen zullen hieraan moeten voldoen. Dat is een regel die in alle EU landen geldt. Verder zal die verplichting, waarin boetes zijn bepaald bij overtreding, niet voor buitenlandse media gaan gelden, zoals eerder in de wet wel was geformuleerd.

Ook is de registratieplicht voor alle media, inclusief blogs en fora, iets versoepeld. De plicht tot registratie blijft bestaan, maar een orgaan hoeft niet meer op toestemming te wachten voordat gestart kan worden met de werkzaamheden.

Toch is niet iedereen tevreden met de bereikte resultaten, zowel bij journalistieke organisaties als in het Europese Parlement. De Mediaraad waarin enkel leden zitting hebben die door de regering zijn benoemd, blijft een struikelpunt. De EU heeft geen juridische middelen om dat aan te pakken. Ook het feit dat de registratieplicht blijft bestaan zou kunnen betekenen dat de Media Autoriteit (NMHH) toch een middel heeft om ongewenste media die zich registreren tegen te werken. Tot juni moeten alle media in Hongarije zich hebben aangemeld.

Het Europees Parlement besloot donderdag de geplande stemming over de resoluties van verschillende fracties over de omstreden Hongaarse mediawet niet door te laten gaan, omdat er immers al een akkoord is bereikt. De sociaaldemocraten willen het uitstel omdat ze eerst willen zien wat Hongarije de komende weken gaat doen. De EVP-fractie vindt een stemming nu niet meer nodig. Maar de Groenen zijn niet blij met dit uitstel, de aanpassingen in de Mediawet zijn niet vergaand genoeg. Wanneer, en of alsnog gestemd gaat worden over de Mediawet is niet bekend.

>>>> Press release Neelie Kroes, Engelstalig
>>>> Bron: Diverse Europese media

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije